about_small_2

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL):

to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. ZOL zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia pacjenta oraz terapię zajęciową.

Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali “Barthel” otrzymują powyżej 40 punktów. Nie przyjmujemy również pacjentów u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

O Nas

Jesteśmy najstarszym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w regionie, który przeszedł gruntowny remont w roku 2007 oraz został wyposażony w sprzęt wysokiej jakości. W związku z powyższym łączymy dużą wiedzę kadry oraz jej wielkie doświadczenie w opiece długoterminowej z komfortowymi warunkami pobytu. Nasz ZOL specjalizuje się w opiece poszpitalnej nad chorymi w najcięższym stanie ( “0” pkt w skali Barthel). Do zakładu przyjmowani są przede wszystkim pacjencji leżący również w stanie nieprzytomnym. Zapewniamy przez to kontynuację leczenia szpitalnego chorym, wymagającym długotrwałej hospitalizacji.

W naszym Zakładzie prowadzone jest leczenie farmakologiczne schorzeń przewlekłych, profilaktyka i leczenie odleżyn. Stosujemy nowoczesne metody ozonoterapii trudno gojących się ran i zapewniamy zindywidualizowaną rehabilitację oraz terapię zajęciową.

WARUNKI LOKALOWE:

Zakład dysponuje 48 łóżkami w salach 1, 2, 3 oraz 4 osobowych. Posiadamy również 3 sale tzw. “zwiększonego dozoru”. Zwiększony dozór pielęgniarski oraz skoncentrownie niezbędnego specjalistycznego sprzętu medycznego (koncentratory tlenu, ssaki elektryczne,pulsoksymetry) zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pacjentom w najcięższym stanie. Wszystkie łóżka są elektrycznie regulowane oraz posiadają materace przeciwodleżynowe. Posiadamy materace zmiennociśnieniowe dla osób mających odleżyny oraz tym, którzy są zagrożeni ich powstawaniem. Zakład dysponuje pomieszczeniami i zapleczem do rehabilitacji i terapii zajęciowej/psychoterapii. Chorzy i ich bliscy mogą również korzystać z pomocy psychologa oraz posługi duszpasterskiej.

about_small_2

AKTUALNE WYDARZENIA

ORGANIZACJA CZASU PRACY

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy czynny jest 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Przez cały ten czas nasi Pacjenci objęci są opieką lekarską oraz pielęgnacyjną.

Zapewniamy również dla Nich dostęp do:

REHABILITACJI:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.35

TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.35

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

odbywają się na wezwanie na terenie ZOL lub w szpitalu specjalistycznym.

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ:

od poniedziałku do soboty
w godzinach od 6.30 do 7.00
Msza Święta Niedzielna godz. 7.00

GODZINY POSIŁKÓW

ŚNIADANIE
w godzinach 8.45-9.30

OBIAD
w godzinach 13.00-13.45

KOLACJA
w godzinach 16.45-17.30

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KIEROWNIK Z-OL

mgr Elżbieta Kurowska
poniedziałek – piątek
7.00 do 14.35
telefon (14) 688 05 21

LEKARZ ZO-L

lek. Małgorzata Diduch
specjalizacja: choroby wewnętrzne
poniedziałek – czwartek 8.00 do 11.00 *
telefon (14) 688 05 22

* godziny udzielania informacji
na temat stanu zdrowia pacjentów
(w sutuacjach wyjątkowych możliwe inne godziny)

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Wioletta Żmuda
st. pielęgniarka
poniedziałek – piątek 7.00 do 14.35
telefon (14) 688 05 23

ZASADY PRZYJĘĆ

INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

ZOL prowadzi kolejkę oczekujących. W pierwszej kolejności przyjmowani są chorzy w najcięższym stanie – przenoszeni bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. Odpłatność za pobyt w ZOL /zakwaterowanie/ stanowi 70% dochodu chorego (np. emerytury). Świadczenia medyczne,pielęgnacyjne i rehabilitacyjne finansowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Załączniki do pobrania:

  1. Oświadczenie → pobierz plik
  2. Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L → pobierz plik
  3. Skierowanie do ZO-L → pobierz plik
  4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie → pobierz plik
  5. Zgoda pacjenta na przyjęcie → pobierz plik
  6. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Barthel2 → pobierz plik
  7. Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Glasgow → pobierz plik
  8. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego → pobierz plik
  9. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia → pobierz plik
  10. Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia → pobierz plik

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów w celu wpisania na listę oczekujących prosimy zabarać ze sobą:
– aktualną decyzję emerytalno – rentową
– dowód osobisty pacjenta i opiekuna
– legitymacje emeryta i rencisty

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego MCM Sp. z o.o.
lub Sekretariatu w godz. 7:00-14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (14) 688 05 23.