Gabinet diagnostyczno-zabiegowy wspomaga pracę Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udział, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską.

Procedury medyczne wykonywane w gabinecie realizowane są na podstawie skierowania od lekarzy pierwszego kontaktu. Wykonujemy m.in. iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne i dożylne (zastrzyki), pomiar ciśnienia tętniczego, glikemii. Do zadań Punktu szczepień, należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza u dzieci i dorosłych, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy zbiera zapotrzebowania na wizyty domowe, które uzasadnione są stanem zdrowia pacjenta pod nr tel. 146 880 552.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy POZ/Punkt Szczepień – tel. 14 688 05 529, parter
przyjmuje:poniedziałek08:00-18:00
wtorek08:00-18:00
środa08:00-18:00
czwartek08:00-18:00
piątek08:00-18:00
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy POZ dla Dzieci/Punkt Szczepień – tel. 14 688 05 84
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy40, parter
poniedziałek08:00-18:00
wtorek08:00-18:00
środa08:00 – 15:45
czwartek08:00-15:40
piątek08:00-15:00
Punkt Szczepień44, parter
poniedziałek11:30-16:30
wtorek10:30-14:30
środa10:30-14:30
czwartek10:30-14:30
piątek12:00-14:00