Poradnia kardiologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Diagnozuje i leczy wrodzone oraz nabyte wady serca, chorobę wieńcową, niewydolność serca, arytmię, nadciśnienie tętnicze czy inne, np. wynikające z wieku, choroby układu krążenia.  

Badania, które może zlecić lekarz w poradni kardiologicznej to między innymi:

  • echokardiografia,
  • EKG spoczynkowe,
  • test wysiłkowy,
  • holter ciśnieniowy,
  • holter EKG.

Na wizytę w poradni kardiologicznej pacjent powinien zabrać ze sobą wyniki badań, konsultacji specjalistycznych, karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz listę przyjmowanych leków.

Świadczenia w poradni udzielane są w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami.  

EKG spoczynkowe (elektrokardiografia) jest nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym badaniem kardiologicznym, sprawdzającym elektryczną czynność serca. Do klatki piersiowej oraz kończyn pacjenta podpina się specjalne elektrody o różnym napięciu. Wynik podawany jest w postaci graficznego wykresu. Badanie wykonywane jest w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 9 na parterze w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

Próba wysiłkowa jest badaniem, pozwalającym ocenić wydolność organizmu oraz pracę serca. Do klatki piersiowej pacjenta zostają przypięte elektrody, które rejestrują zapis elektrokardiograficzny. Test wysiłkowy przeprowadza się na bieżni ruchomej. Na 3 godziny przed rozpoczęciem testu wysiłkowego pacjent powinien zaprzestać palenia papierosów oraz wstrzymać się od jedzenia. 12 godzin przed testem nie powinien też podejmować żadnego większego wysiłku fizycznego. Próba wysiłkowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i trwa niespełna kilkanaście minut. Badanie wykonywane jest w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 9 na parterze w godzinach od 18:00 – 20:00 w wybrane poniedziałki miesiąca.

Holter ciśnieniowy służy do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. W ciągu dnia pomiary wykonywane są co 15-30 minut, natomiast w nocy – co 30-60 minut. Badanie wykonywane jest w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 9 na parterze w godzinach od 11:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku.

Holter EKG służy do 24-, 48-godzinnego, a nawet 7-dniowego i dłuższego monitorowania zapisu EKG. Zapis ten jest rejestrowany przez specjalne urządzenie wyposażone w elektrody przymocowane do ciała pacjenta. Następnie zapis zostaje przetworzony w programie komputerowym, dzięki czemu lekarz może dokładnie przeanalizować uzyskany wynik. Badanie wykonywane jest w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 9 na parterze w godzinach od 11:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku.

Lekarze