Poradnia Położniczo-Ginekologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego oraz szeroko rozumianą profilaktyką. W ramach wizyty wykonywane jest usg narządów rodnych oraz cytologia.

W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. wykonywane są wszystkie wymagane badania ginekologiczne, laboratoryjne, ultrasonograficzne, pacjentkom RhD ujemnym podawana jest immunoglobulina anty-RhD, wykonywane jest KTG.

W poradni sprawowana jest również opieka nad kobietami w ciąży, którym udzielane są  świadczenia zdrowotne z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu oraz połogu.

Do poradni specjalistycznej nie jest wymagane skierowanie.

Kobiety w ciąży oprócz wizyty u Ginekologa powinny pamiętać o wizycie w Poradni Stomatologicznej. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. świadczenia stomatologiczne udzielane są sześć dni w tygodniu.

Świadczenia w poradni udzielane są osobą bez ograniczeń wiekowych. Wizyty osób do 18 r.ż. odbywają się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Położna POZ:

Aby skorzystać ze świadczeń Położnej POZ, należy złożyć deklarację wyboru położnej POZ.
W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. deklarację wyboru POŁOŻNEJ POZ można składać do:

– poł. Grażyna Jakubowska – 538-352-975 

Badania Kardiotokograficzne KTG: 

Na wykonanie badania KTG pacjentka umawia się w Poradni K, piętro II lub telefonicznie 146 88  05 10.

Badania cytologiczne:

Badanie cytologiczne wykonywane jest przez lekarza na wizycie w poradni Położniczo-Ginekologicznej lub przez położną gabinet 203, piętro II. Aby umówić się na pobranie wymazu należy udać się do Poradni Położniczo-Ginekologicznej piętro II lub telefonicznie 146 88 05 10.

 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje programy profilaktyczne w ramach:

„Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”
„Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”

Lekarze