Program Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży

Mościckie Centrum Medyczne realizacje program profilaktyczny „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” w ramach którego prowadzone są konsultacje dietetyczne.

Głównym celem programu jest  zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży zdeklarowanej do lekarza lub pielęgniarki POZ poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Program ma za zadanie:

 • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości
 • kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i rodziców
 • ocenę stanu zdrowia odbiorców programu
 • motywowanie do aktywności ruchowej

Adresaci programu:

 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia zdeklarowana do lekarza lub pielęgniarki POZ.

Opis programu:

 • W ramach pierwszej wizyty u lekarza POZ wykonywany jest pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi oraz oznaczany jest wskaźnik BMI.
 • Pacjenci i/lub ich opiekunowie motywowani są do utraty masy ciała oraz uświadamiani
  o występującym zagrożeniu zdrowia.
 • Pacjent kierowany jest na konsultacje dietetyczne. Ilość konsultacji uzależniona jest od indywidualnych zaleceń dietetyka.
 • Wizyta kontrolna u lekarza POZ po 3 miesiącach od zakwalifikowania pacjenta do programu, podczas której jest wykonywana ocena poprawy wskaźnika BMI (przesunięcie się w dół skali centylowej właściwej dla wieku i wzrostu), ocena pod kątem poprawy diety i aktywności fizycznej. Identyfikacja ewentualnych czynników zakłócających przebieg programu.

Osoby kwalifikujące dzieci i młodzież do programu:

 • lek. med. Dorota Witalis-Grzebieniarz
 • lek. med. Anna Markowska
 • lek. med. Agata Stepek
 • lek. med. Kamila Łomiwojska-Matkowska
 • lek. med. Elżbieta Polańska-Kisiel

Konsultacje dietetyczne wykonuje:

 • Dietetyk Małgorzata Zyder
 • Dietetyk Aleksandra Padło

Szczegółowych informacji można uzyskać podczas wizyty u lekarza POZ-dla Dzieci oraz w Rejestracji POZ dla Dzieci lub pod nr tel. 146 880 584 w godzinach pracy poradni.