Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków pacjentów

Skargi/wnioski pacjentów, można składać w formie ustnej lub pisemnej na formularzu zgłoszenia skargi/wniosku. Druki dostępne są w Dziale ONR, sekretariacie, rejestracji, u Kierownika Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej oraz w wersji elektronicznej na stronie MCM. Skargi, wnioski można składać:

  • u Kierownika Rejestracji – parter, w godzinach 7.00 – 14.35,
  • do Działu Organizacji i Nadzoru Rozliczeń Usług Medycznych – gabinet 117, piętro I, w godzinach od 7.00 – 14.35,
  • w Sekretariacie Prezesa MCM – gabinet 101, piętro I, w godzinach od 7.00 – 14.35,
  • u Kierownika Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej – piętro I, w godzinach od 6.25 – 14.00.

Powyższe dokumenty można składać również w formie e-mail: mcm@mcm.net.pl lub telefonicznie pod nr tel. 146 880 511.

Prezes Zarządu Mościckiego Centrum Medycznego przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku – piątku w godz. 08:00 – 14:00. Interesanci proszeni są o wcześniejsze umówienie się w sekretariacie MCM, osobiście w gabinecie 101, telefonicznie pod nr tel. 146 880 511 lub e-mail: mcm@mcm.net.pl.

Wszystkie skargi/wnioski są przekazywane do Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych i rejestrowane w Rejestrze Skarg/Wniosków a następnie przekazywane do Prezesa Zarządu Mościckiego Centrum Medycznego.

Skargi/wnioski załatwione są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu, spowodowaną czasową niezdolnością do pracy, urlopu, itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie.

Skargi, uwagi i wnioski można złożyć również anonimowo, np. w „Ankiecie satysfakcji pacjenta”. Zgłoszenia anonimowe również są analizowane, a z analiz wyciągane są wnioski.

Złożone skargi, uwagi i wnioski są archiwizowane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, stanowiący załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Zgłoszenie skargi/wniosku – pobierz wzór