Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków pacjentów

Skargi/wnioski pacjentów, można składać w formie ustnej lub pisemnej na formularzu zgłoszenia skargi/wniosku. Druki dostępne są w Dziale ONR, sekretariacie, rejestracji, u Kierownika ZOL oraz w wersji elektronicznej na stronie MCM. Skargi, wnioski można składać:

  • u Kierownika Rejestracji – parter, w godzinach 7.00 – 14.35,
  • do Działu Organizacji i Nadzoru Rozliczeń Usług Medycznych – gabinet 114, piętro I, w godzinach od 7.00 – 14.35,
  • w Sekretariacie Prezesa MCM – gabinet 101, piętro I, w godzinach od 7.00 – 14.35,
  • u Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – piętro I, w godzinach od 6.25 – 14.00.

Wszystkie skargi/wnioski są przekazywane do Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych i rejestrowane w Rejestrze Skarg/Wniosków a następnie przekazywane do Prezesa Zarządu Mościckiego Centrum Medycznego.

Skargi/wnioski załatwione są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi.

Zgłoszenie skargi/wniosku – pobierz wzór