Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ustawa Prawa Pacjenta – pobierz

Podręcznik – Zrozumieć prawa pacjenta

Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży