Lekarz POZ

Opieka Koordynowana POZ

Pielęgniarka POZ

Położna POZ

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy/Punkt Szczepień