Medycyna pracy jest dziedziną, która bada wpływ środowiska pracy na pacjenta. Prócz tego zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy

zajmuje się przeprowadzeniem badań uczniów, kierowców, osób pracuj‘cych na morzu, nurków i płetwonurków a nawet osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Wszyscy lekarze zatrudnieni w poradni mają wszelkie uprawnienia do wystawiania zaświadczeń do prac wysokościowych, kierowców, dopuszczających do pracy, wstępnych, okresowych oraz monitorowania stanowisk pracy w zakładach.

Komplet badań wraz z konsultacjami lekarskimi ze wskazania lekarza medycyny pracy realizujemy w ciągu jednego dnia w naszym centrum medycznym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W ramach Poradni Medycyny Pracy zatrudniamy także lekarza z uprawnieniami do badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Zapraszamy do współpracy.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • pełen zakres badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania dla kierowców
 • badania wysokościowe
 • badania do pracy w ramach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • kompleksowe badania w ramach umów zawieranych z poszczególnymi zakładami pracy

REJESTRACJA: 14 688 05 02
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00
Gabinet nr. 217, II piętro

Uwaga dostępny jest nowy wzór skierowania na badania oraz orzeczenie lekarskiego dla firm które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne

mz Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Wzór skierowania na badania lekarskie dla firm, które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne→ pobierz plik

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną→ pobierz plik

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów → pobierz plik

Lekarze Laryngolodzy – Gabinet nr. 212, II piętro

 • lek. med. Foryś – Kuma Maria

 • lek. med. Pagacz Maria

Lekarze Neurolodzy – Gabinet nr. 216, II piętro

 • lek. med. Bogusz Romualda

 • lek. med. Bystrowska – Serafin Renata

Lekarze Okuliści – Gabinet nr. 215, II piętro

 • lek. med. Asztabska Anita

 • lek. med. Wyszkowska Danuta

 • lek. med. Sztorc Anna

Psycholog – Gabinet nr. 211, II piętro

 • mgr Kuboń-Jedlińska Rozalia

 • mgr Czuczwara Dariusz

Lekarze Medycyny Pracy – Gabinet nr. 216, II piętro

 • lek. med. Owsiak Maria

 • lek. med. Skrabacz-Poręba Maria

 • lek. med. Partyka Ewa

 • lek. med. Diduch Małgorzata

 • lek. med. Markowicz – Wilk Maria

 • lek. med. Szewczyk Adam

Badania dla pracowników ochrony fizycznej

 • lek. med. Rafińska Anna