Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zajmuje się leczeniem, diagnostyką i konsultacjami pacjentów po urazach narządu ruchu (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania) oraz schorzeń ortopedycznych takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów, wady układu mięśniowo-szkieletowego.

Do poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze