AUDIOMETRIA

W ramach Pracowni Audiometrycznej, która wchodzi w skład Poradni Otolaryngologicznej, przeprowadzamy kompleksowe badania słuchu. Na audiometrze najnowszej generacji jesteśmy w stanie określić bardzo dokładnie zdiagnozować wszelkie odchylenia i anomalie, związane z niedosłuchem i głuchotą.

CYTOLOGIA

Pracownia Cytologiczna funkcjonuje w ramach Poradni K. Ma opinię jednej z najlepszych tego typu placówek, czego dowodem jest fakt, iż z naszych usług – oprócz Kobiet zamieszkujących Tarnów i okolice – korzystają Pacjentki z różnych części Polski, między innymi z Krakowa i Warszawy.

Badania wykonywane są w przyjaznym gabinecie. Nowoczesne dygestorium pozwala na dokonywanie barwień preparatów na miejscu. Ich analiza odbywa się na mikroskopie najnowszej generacji. Dodatkowym atutem naszej Pracowni Cytologicznej jest bardzo krótki czas oczekiwania na wyniki, który nigdy nie przekracza kilku dni.

Zakres diagnostyki:

 • ocena wymazu z części pochwowej i kanału szyjki macicy w zakresie onkologicznym i hormonalnym
 • ocena stopnia czystości pochwy – określenie stanu bakteryjnego części pochwowej
 • pełny zakres badań profilaktycznych i kontrolnych
EKG

Pracownia EKG znajduje się w kompleksie gabinetów pracujących w systemie całodobowym.
Jest wyposażona w nowoczesny elektrokardiogram, na którym wykonujemy EKG spoczynkowe.

Miesięcznie wykonujemy ponad 1000 badań.

RTG

W związku z wykonywaniem działalności przez Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. związanej z narażeniem polegającym na uruchomieniu lub stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, stwierdza się brak zagrożenia dla środowiska i ogółu ludności.
Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021r. Poz. 623)

Aparat rentgenowski znajdujący się w naszej przychodni jest urządzeniem nowej generacji, który przy minimalnej dawce promieniowania pozwala wykonać bardzo dokładne zdjęcie. Niedawno wymieniliśmy w naszym urządzeniu lampę, dzięki czemu ta dokładność oraz bezpieczeństwo Pacjenta wydatnie się zwiększyło.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu wszelkich zdjęć rentgenowskich. Z naszych usług korzystają nie tylko mieszkańcy regionu tarnowskiego, ale także sportowcy, którzy leczą się w naszych gabinetach i poradniach.

Wykonujemy pełne spektrum badań, z wyłączeniem prześwietleń zębów i badań kontrastowych.

Mammografia

Dysponujemy mammografem najnowszej generacji. To najbezpieczniejszy aparat w regionie tarnowskim, pozwalającym przy minimalnej dawce promieniowania na wykonanie niezwykle dokładnych zdjęć w bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można niemal natychmiast zdiagnozować jakiekolwiek zmiany.

Rocznie wykonujemy około dwóch tysięcy badań.

Psychologia

Z porad naszej pracowni korzystają mieszkańcy Tarnowa i okolic, związani z Grupą Kapitałową Zakładów Azotowych. Przeprowadzamy kompleksowe testy i badania dla osób, których zajęcie wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. Dotyczy to zarówno pracowników obsługujących skomplikowane maszyny i urządzenia, jak i kandydatów do stanowisk kierowniczych.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • porady psychologiczne
 • badania osób kierujących zespołem pracowników
 • badania osób wykonujących pracę związaną z niekorzystnymi czynnikami psychospołecznymi, wynikającymi ze stałego i długiego dopływu informacji, pracy na stanowiskach decyzyjnych, wynikającymi z zagrożenia życia i monotonii pracy
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych
 • badania osób pracujących na wysokości
 • badania operatorów sprzętu i maszyn budowlanych
 • badania pracujących przy obsłudze suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
 • badania pracujących przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych
 • badania operatorów pulpitów sterowniczych
 • badania pracowników kolei zatrudnionych na bocznicach kolejowych
 • badania pracowników kolei użytku niepublicznego
 • badania osób pracujących na wiaduktach i mostach
 • badania osób pracujących przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
 • badania osób pracujących przy obsłudze instalacji chemicznych i przy gazach toksycznych
Spirometria

Nasza pracownia wyposażona jest w jeden z najnowszych spirometrów, pozwalającym zbadać poziom przepływu powietrza przez płuca i pojemność płuc. Wyniki badań są analizowane „od ręki”, dzięki czemu Pacjent w ciągu kilku minut ma wiedzę na temat stanu swojego układu oddechowego. Wykonujemy również badania profilaktyczne. Miesięcznie z naszych usług korzysta około 150 osób.

USG

Posiadamy zakupiony przed dwoma laty jeden z najnowocześniejszych ultrasonografów w regionie. To bardzo precyzyjne urządzenie, które może pracować całą dobę, bez szkody dla jakości wykonywanych zdjęć.

Wykonujemy wszystkie rodzaje badań, poza kardiologicznymi.

Z naszego ultrasonografu korzysta rocznie około 3000 osób.