• Pracownia Badania Słuchu

  Audiometr to przyrząd służący do badania słuchu, wytwarzający dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości. Po przyłożeniu słuchawek audiometr mierzy wrażliwość ucha na dźwięki, ustala tzw. próg słyszalności dźwięków. Zapis wyników badania audiometrycznego nazywa się audiogramem.

  Badania wykonywane są nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza otorynolaryngologa  i na podstawie umów z innymi placówkami oraz odpłatnie. Opis badania wydawany jest zaraz po jego przeprowadzeniu.

  Badanie słuchu wykonywane jest w Pracowni Badania Słuchu gabinet nr 206, piętro II w godzinach pracy Poradni Otorynolaryngologicznej.

 • Pracownia Cytologiczna

  Badania cytologiczne jest badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy, które pozwala na wczesne rozpoznanie stanu przedrakowego szyjki macicy. Polega ono na mikroskopowej ocenie rozmazu pobranego z tarczy i kanału szyjki macicy. Cytologię powinny zacząć regularnie przeprowadzać kobiety od ok. 25 roku życia.

  Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu:

  • na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
  • przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
  • cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
  • pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić min. 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
  • badanie we wzierniku powinno wyprzedzać badanie przez pochwę, nie – należy pobierać rozmazów bezpośrednio po badaniu ginekologicznym
  • nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

  W pracowni Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” finansowanego przez NFZ. 

  Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-64 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

  Badania wykonuje się:

  • co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 64 lat,
  • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 64 lat, obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka).

  Wyłączenie z programu:

  • rozpoznanie nowotworu złośliwego szyjki macicy; po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) kobiety spełniające kryteria kwalifikacji do programu ponownie zostają objęte programem.

   Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

  • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia)
  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  • duża liczba partnerów seksualnych
  • duża liczba porodów
  • niski status społeczny i ekonomiczny
  • palenie papierosów
  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
  • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie)

  Mościckie Centrum Medycznym realizuje:

  • Etap podstawowypolega na pobraniu materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest udzielane przez lekarza lub położną posiadająca uprawnienia do pobrania rozmazów cytologicznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ramach zawartej umowy z NFZ. Materiał jest następnie przekazywany do pracowni cytologii w celu dokonania oceny.
  • Etap diagnostycznypolega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologii. Po zbadaniu preparatu wynik jest przekazywany do poradni.

  Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w Mościckim Centrum Medycznym w  ramach wizyty u lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej lub przez położną gabinet 203, piętro II. Aby umówić się na pobranie wymazu należy udać się do Poradni Ginekologiczno-Położniczej piętro II lub telefonicznie 146 88 05 10 w godzinach pracy poradni.

 • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

  EKG (elektrokardiografia) jest metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

  Badanie EKG jest nieinwazyjne i bezbolesne, nie powoduje żadnego ryzyka dla badanego pacjenta. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcz mięśni może powodować zaburzenia zapisu. Wynik podawany jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut. Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie.

  Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym służącym do oceny pracy serca w trakcie wysiłku fizycznego i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni. Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna lub gdy wystąpią konkretne objawy.

  Wskazówki do przestrzegania podczas wykonywania badań EKG i RR metodą HOLTERA.

  Każdy pacjent proszony jest o:

  1. Naturalne zachowanie i stosowanie zaleconych leków.
  2. Unikanie kontaktu z pracującą kuchenką mikrofalową i indukcyjną.
  3. Unikanie zakupów w dużych sklepach (galeriach).
  4. Omijanie zakładów fryzjerskich.
  5. Omijanie placówek fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne).
  6. Unikanie kąpieli, pryszniców.
  7. Nieużywanie poduszek elektrycznych.
  8. Unikanie długiego przesiadywania i pracy na komputerze.
  9. Ogolenie klatki piersiowej przed badaniem.
  10. Niewyjmowanie z aparatu baterii oraz nieprzyciskanie przycisków.

  Przygotowanie Pacjenta do badania PRÓBA WYSIŁKOWA EKG NA BIEŻNI RUCHOMEJ.

  1. Cztery godziny przed badaniem nie powinno się jeść, aby nie generować wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Zabronione jest również palenie papierosów oraz sięganie po używki, które sprawiają, że zapis serca będzie zaburzony.
  2. Na próbę wysiłkową należy wziąć wygodne ubranie niekrępujące ruchów oraz skarpety.
  3. Należy przyjść co najmniej pół godziny przed wyznaczonym badaniem, aby odpocząć przed wzmożoną aktywnością ruchową.
  4. Przed badaniem należy ogolić klatkę piersiową.

  Badanie EKG i Prób Wysiłkowych wykonywane jest na zlecenie  lekarza POZ oraz lekarza specjalisty Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 10 na parterze w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

 • Pracownia RTG

  Radiografia to najpowszechniej stosowana technika obrazowania ciała wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to przechodząc przez tkanki o zróżnicowanej gęstości pochłaniane jest w różnym stopniu. W efekcie uzyskuje się obrazy w odcieniach szarości będące dwuwymiarowym odwzorowaniem narządów wewnętrznych i struktur kostnych.

  Badanie RTG jest wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego zawierającego informacje wymagane przepisami prawa. O celowości wykonania badania RTG informuje pacjenta lekarz kierujący. Podstawą stosowania promieniowania jonizującego jest zasada większej korzyści zdrowotnej dla pacjenta niż uszczerbku zdrowotnego. Badanie jest wykonywane przez technika elektroradiologii.

  Większość badań RTG nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zdjęciem przeglądowym jamy brzusznej, zdjęciem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

  Przygotowanie do zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L-S) oraz jamy brzusznej:

  • w dniu poprzedzającym badanie należy zastosować dietę lekkostrawną (lekka kolacja do godz. 18:00)
  • po obiedzie należy zastosować środek przeczyszczający ( np. Espumisan, Esputikon- wg ulotki)
  • opróżnić się i przyjść do badania na czczo (można zażyć niezbędne leki, popijając niewielką ilością niegazowanej wody)
  • W dniu badania pacjent nie powinien palić papierosów, żuć gumy, a także pić napojów gazowanych.

  Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. oraz lekarza specjalisty innych zakładów opieki zdrowotnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z którymi Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. ma podpisane umowy na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki obrazowej.

  Zarejestruj się na badanie RTG osobiście w Pracowni RTG piętro I lub telefonicznie 146 880 563.

 • Pracownia Mammograficzna

  Mammografia to nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich. Podczas badania wykonuje się szereg zdjęć, na podstawie których można stwierdzić obecność nietypowych zmian. Standardowo wykonuje się cztery zdjęcia. Badania mammograficzne skierowane są do kobiet po 40 roku życia. Ponieważ mammografia jest bardzo dokładnym badaniem, wykrywa zmiany, które kliniczne będą widoczne dopiero za kilka lat. Celem badania jest więc przede wszystkim zapobieganie chorobie nowotworowej i innym groźnym zmianom.

  Przygotowanie do badanie:

  • zaleca się, aby kobiety miesiączkujące zgłosiły się do badania w I fazie cyklu miesiączkowego, tj. pomiędzy 1-szym, a 10-tym dniem cyklu, przy czym optymalnym terminem jest okres pomiędzy 5-tym, a 7-mym dniem cyklu,
  • przed badaniem nie należy stosować żadnych kosmetyków (krem, puder, dezodorant, mleczko do ciała) w okolicy sutków i pach, gdyż mogą one wpłynąć na wynik badania i spowodować konieczność jego powtórzenia,
  • przed badaniem usunąć wszystkie przedmioty metalowe, takie jak biżuteria czy zapięcia ubrań, znajdujące się w polu badania radiologicznego,
  • jeżeli wcześniej wykonywana była mammografia lub USG piersi, należy przynieść wyniki.

  W Pracowni Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” finansowanego przez NFZ.  

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat które:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat:
  • po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT);
  • które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu.

  Wyłączenie z programu:

  • objęcie kobiety ,,Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie ,,Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • objęcie kobiety ,,Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

  Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

  W pracowni mammograficznej wykonywane są również badania mammograficzne, które są realizowane na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy pracujących w jednostkach z którymi zawarte są umowy na tego rodzaju świadczenia.

  Zarejestruj się na badanie mammograficzne osobiście w Pracowni RTG lub telefonicznie 146 880 563 / 882-663-380.

 • Pracownia spiromertyczna

  W pracowni istnieje możliwość przeprowadzenia spirometrii, która mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i trwa kilka minut.

  Badanie przeprowadza pielęgniarka na rzecz pacjentów Poradni Pulmonologicznej oraz Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w gabinecie nr 206, piętro II.

 • Pracownia USG

  USG (ultrasonografia) — to nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmuje się decyzje o leczeniu, profilaktyce lub też odstępuje się od dotychczas stosowanej terapii.

  W pracowni USG wykonujemy wszystkie rodzaje badań diagnostycznych, które wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy pracujących w Mościckim Centrum Medycznym p. z o.o.

  Przygotowanie do badania:

  • Usg jamy brzusznej:
  • Nie wolno jeść przez co najmniej 6 godzin przed badaniem, w przypadku dzieci co najmniej 4 godziny,
  • Nie wolno żuć gumy,
  • Nie wolno palić papierosów,
  • Leki należy przyjąć o stałej porze, jednak nie później niż godzinę przed badaniem,
  • Najlepiej już na kilka dni przed badaniem unikać potraw, które powodują wzdęcia i mogą być przyczyną niestrawności.
  • Usg pęcherza moczowego i gruczołu krokowego:
  • Na badanie należy zgłosić się z pełnym pęcherzem,
  • Na 1-2 godziny przed badaniem wskazane jest wypicie co najmniej 1 litra wody niegazowanej,
  • Badanie najlepiej wykonać na czczo lub co najmniej 6 godzin po lekkim posiłku.

  Echokardiografia serca jest badaniem obrazowym, które wykorzystuje fale ultradźwiękowe i za ich pomocą ukazuje obraz poszczególnych części serca, i umożliwia ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca. Do wykonania badania nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie.

  Lekarze:

  • med. Elżbieta Pudło

  gabinet:                      112, piętro I

  • med. Przemysław Bilski – usg ortopedyczne

  gabinet:                      112, piętro I

  • med. Robert Sowińki – usg ortopedyczne

  gabinet:                      112, piętro I

  • med. Mirosław Dyląg – echokardiografia

  gabinet                       116, I piętro

  • med. Ewa Jasielska – echokardiografia

  gabinet:                      112, I piętro

  • med. Ewa Rytwińska – usg ginekologiczne

  gabinet:                      203, piętro II

  • med. Piotr Jackowski – usg ginekologiczne

  gabinet:                      203, piętro II