PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

Mościckie Centrum Medyczne realizacje program edukacyjny dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, który prowadzony jest przez lekarzy POZ i Pielęgniarkę POZ. Adresatami programu są wszyscy pacjenci z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

CEL PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • uświadomienie pacjentom istoty choroby oraz możliwych powikłań,
  • uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • zapobieganie powstawania powikłań,
  • poprawa efektywności prowadzenia procesu leczniczego, a co za tym idzie poprawa jakości życia pacjentów.

OPIS PRZEBIEGU EDUKACJI:

  1. Lekarz przekazuje Pacjentowi, u którego stwierdzono nadciśnienie tętnicze, wiedzę czym jest nadciśnienie tętnicze, w jaki sposób się go leczy oraz jakie są możliwe powikłania tej choroby.
  2. Lekarz przedstawia zasady pomiaru ciśnienia oraz ogólne zasady stylu życia.
  3. Lekarz wydaje pacjentowi materiały edukacyjne, oraz kieruje pacjenta do Pielęgniarki, do Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego na pomiar i praktyczną naukę samodzielnego pomiaru RR.
  4. Pielęgniarka przeprowadza ćwiczenie pomiaru ciśnienia i porównuje z pomiarami własnymi.
  5. Pielęgniarka przeprowadza edukację na temat diety z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i cholesterolu i wydaje materiał edukacyjny oraz przedstawia ogólne zasady zdrowego stylu życia.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatorów POZ w gabinecie nr 23, parter lub telefonicznie pod numerem 14 688 05 88 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00.