W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. istnieje możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta lub Internetowego Konta Pacjenta z profilem zaufanym pacjentom zadeklarowanym do Lekarza lub Pielęgniarki POZ bądź Położnej POZ – tylko do końca 2021 roku.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest bezpłatną internetową aplikacją dzięki, której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje na temat danych medycznych swoich, dzieci i bliskich.

Dzięki kontu w IKP, mamy dostęp do indywidualnych informacji na temat:

 • miejsc, w których możesz się leczyć
 • świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ
 • prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie
 • wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone
 • upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim
 • zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz
 • zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze
 • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz
 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
 • e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze.

Aby założyć Internetowe Konto Pacjenta, należy mieć Profil Zaufany.

Profil zaufany to swego rodzaju wirtualny podpis i narzędzie pozwalające obywatelowi na potwierdzanie tożsamości w internecie. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. złożyć wniosek o dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka, wysłać wniosek do ZUS, itp.).

Profil zaufany trzeba przedłużać raz na 3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Aby założyć Profil Zaufany potrzebny jest:

 • dokument tożsamości 
 • poczta e-mail
 • telefon komórkowy

Chcesz założyć Internetowe Konto Pacjenta wraz z Profilem Zaufanym przyjdź do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15 lub zadzwoń 146 88 05 18 / 146 88 05 51, e-mail: mcm@mcm.net.pl