Misją Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. jest udzielanie mieszkańcom Tarnowa, subregionu tarnowskiego, a także w szerszym zakresie województwa małopolskiego, najwyższej jakości świadczeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki geriatrycznej.

Ambicją naszej Placówki jest:

  • stanowić wiodący ośrodek nie tylko w zakresie lecznictwa, lecz również w zakresie promocji informacji dotyczących poprawy jakości życia seniorów,
  • rozwijać zakres i ilość świadczonych usług,
  • systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników,
  • zapewnić sprawną, uprzejmą obsługę mając na uwadze poszanowanie godności pacjenta.

 

Placówka zdefiniowała swoją misję:    Zdrowie to podstawa!