„Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.”
nr POWR.05.01.00-00-0025/18, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. współpracuje z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w zakresie realizacji projekt pt.  „Profilaktyka 

miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”.

Projekt zakłada wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią.

Program realizowany jest do 31 marca 2022 roku lub do momentu przebadania określonej liczby osób.

Jednym z najważniejszych celów Programu KORDIAN jest identyfikacja Pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.  
Do programu Kordian kwalifikowani są  pacjenci w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi, aktywne zawodowo), nie leczących się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, nie korzystających z Programu Chorób Układu Krążenia, z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo–naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem LDL.

Dla pacjentów zakwalifikowanych do programu zaplanowano:

  • wizyty u lekarza POZ
  • badania laboratoryjne i diagnostyczne
  • profesjonalne poradnictwo w zakresie diety
  • profesjonalne poradnictwo w zakresie edukacji zdrowotnej
  • profesjonalne poradnictwo w zakresie aktywności fizycznej