Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU SIŁA KOBIETY

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuje, iż z dniem 31.03.2023 r. zakończyło realizację działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMP.08.0602-12-0327/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMP.08.0602-12-0327/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa kobiet w wieku od 50 do 69 lat w programie zdrowotnym profilaktyki raka piersi poprzez działania informacyjno-edukacyjne i działania dotyczące edukacji prozdrowotnej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.03.2023 r.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat które:
• nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
• otrzymały wskazanie na ponowne wykonanie mammografii po 12 miesiącach z powodu wystąpienia raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

W ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety możesz skorzystać z :
• bezpłatnych porad informacyjnych prowadzonych przez technika elektroradiologii,
• bezpłatnych szkoleń edukacyjno-informacyjnych obejmujących edukację prozdrowotną prowadzonych przez lekarza ginekologa/ położną,
• w trakcie spotkań prowadzone są działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi z instruktażem na fantomie,
• możliwości dofinansowania kosztów dojazdu na badania dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
• możliwości transportu na badania pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu,
• możliwości zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na czas wykonania badania mammograficznego.

W ramach projektu profilaktyki raka piersi wykonywane są badania mammograficzne, które finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed badaniem z każdą Panią, będzie przeprowadzony wywiad, wypełniona zostanie ankieta, która następnie zostanie wprowadzona do systemu informatycznego SIMP udostępnionego przez NFZ. Zostaną wykonane 4 zdjęcia mammograficzne opisane przez lekarza radiologa.

Wartość projektu: 840 036,25
Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 546 038,25
Wkład własny: 293 998,00

Szczegółowe informacje pod nr tel. 14 68 80 563/882 663 380, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl lub w Rejestracji Pracowni Mammograficznej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów.

 • Spotkania grupowe

  Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. organizuje bezpłatne spotkania edukacyjno-informacyjne dla kobiet. Szkolenia realizowane są w formie wykładu oraz działań edukacyjnych w zakresie samobadania piersi na specjalistycznym fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej. Spotkania organizowane są w podmiotach medycznych, zakładach pracy, podczas różnego typu wydarzeń, spotkań, stowarzyszeń, organizacji.

  Szkolenia trwają 4 godziny w grupach ok. 15 osobowych, które prowadzone są przez lekarza ginekologa/położną oraz technika elektroradiologii. W trakcie spotkania kobiety dowiadują się jakie badania profilaktyczne wykonywać, co robić, aby ustrzec się przez nowotworem raka piersi, jakie korzyści wynikają z regularnego badania piersi, jak przygotować się do mammografii, jak samodzielnie, palpacyjnie badać piersi i obserwować własne ciało.

  Każdy uczestnik spotkania otrzyma ulotkę informującą o zasadach realizacji projektu w ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety oraz broszurkę informacyjno-edukacyjną na temat zagrożeń nowotworowych, znaczenia profilaktyki i badań oraz co należy zrobić w sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów.
  Więcej informacji na stronie www.mcm.net.pl/silakobiety

  Informacje – Zgłoszenia
  tel. 146 88 05 18
  e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

 • Spotkania indywidualne

  W ramach profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety organizowane są w Mościckim Centrum Medycznym spotkania indywidualne prowadzone przez lekarza ginekologa, położną lub technika elektoradiologii.

  Spotkania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez lekarza ginekologa lub położną poświęcone znaczeniu profilaktyki raka piersi i korzyści z wykonywania badań mammograficznych. Prowadzone są również działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi przez pacjentki na fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej.

  Spotkania informacyjne podczas, których technik elektroradiologii przekazuje informacje o działaniach edukacyjno-informacyjnych w ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety.

  Informacje – Zgłoszenia
  tel. 146 88 05 63/ e-mail: silakobiety@mcm.net.pl
  Rejestracja Pracowni Mammograficznej piętro I

 • Spotkania dla lekarzy POZ

  Mościckie Centrum Medyczne organizuje spotkania edukacyjno-informacyjne dla lekarzy POZ. Realizacja zadania doprowadzić ma do zwiększenia poziomu uczestnictwa kobiet w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych. Spotkania trwają 2 godziny i prowadzone są przez lekarza ginekologa lub położną oraz technika wykonującego mammografię. Dodatkowo technik elektroradiologii przekazuje informacje o programie zdrowotnym pn. Siła Kobiety.

  Podczas spotkania dla personelu medycznego POZ poruszane będą kwestie dotyczące: budowania świadomości społecznej oraz kompetencji zdrowotnych w zakresie zapobiegania nowotworom złośliwym, w tym raka piersi, instruktażu samobadania piersi na specjalistycznym fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej, zwiększenia zaangażowania lekarzy POZ do wspólnego mobilizowania kobiet do wykonywania badań mammograficznych, promowanie zdrowego stylu życia, dotarcia z informacją o programie i jego korzyściach do potencjalnych odbiorców programu.

  Informacje – Zgłoszenia
  tel. 146 88 05 18/ e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

 • Badania mammograficzne

  W ramach projektu profilaktyki raka piersi wykonywane są badania mammograficzne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, dla kobiet w wieku 50-69 lat, które:
  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • otrzymały wskazanie na ponowne wykonanie mammografii po 12 miesiącach z powodu wystąpienia raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

  Główne czynniki ryzyka raka piersi:
  • Wiek 50-69
  • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
  • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
  • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
  • Późna menopauza po 55 roku życia
  • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
  • Bezdzietność
  • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
  • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

  Przygotowanie do badania mammograficznego:
  • Nie zaleca się stosowania bezpośrednio przed badaniem dezodorantów, perfumów, balsamów czy kremów w okolicy pach i klatki piersiowej,
  • Kobietom miesiączkującym zaleca się wykonanie badania między 5-10 dniem cyklu,
  • Kobiety po menopauzie mogą wykonać badanie w dowolnym dniu,
  • Najwygodniej jest zgłosić się na badanie w ubraniu dwuczęściowym, ze względu na konieczność rozebrania się od pasa w górę,
  • Zabrania ze sobą wcześniej wykonanych badań (jeśli były wykonane),
  • Zabrania ze sobą dowodu osobistego.

  Przed badaniem z każdą Panią, będzie przeprowadzony wywiad, wypełniona zostanie ankieta, która następnie zostanie wprowadzona do systemu informatycznego SIMP udostępnionego przez NFZ. Zostaną wykonane 4 zdjęcia mammograficzne opisane przez lekarza radiologa.
  Wynik badania zostanie wydany pacjentce w ciągu 15 dni roboczych od wykonania badania.

  Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w badaniu zobowiązana jest do złożenia oświadczenia w Rejestracji Pracowni Mammograficznej Mościckiego Centrum Medycznego piętro I, drogą email: silakobiety@mcm.net.pl, mms na nr tel. 882-663-380 lub wysłanie za pośrednictwem poczty.

  Wzór formularza dostępny również na stronie internetowej oraz w Rejestracji Pracowni Mammograficznej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, Położnej POZ, Rejestracji Medycyny Pracy.

  Więcej informacji na stronie www.mcm.net.pl/silakobiety  lub pod nr tel. 14 68 80 563/882-663-380

 • Dodatkowe udogodnienia dla uczestniczek projektu w dostępie do badań:

  • możliwość dofinansowania kosztów dojazdu na badania i z powrotem dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • możliwość transportu na badania pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu,
  • możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na czas wykonania badania mammograficznego.

Roll up
Broszurka
Ulotka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY

§1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SIŁA KOBIETY o numerze RPMP.08.06.02-12-0327/20-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Aktywizacja zawodowa Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach Profilaktycznego programu zdrowotnego – profilaktyki raka piersi, finansowanego z NFZ.
 3. Realizatorem projektu jest Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów
 4. Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. do 31.03.2023r.
 5. Obszar realizacji projektu: subregion tarnowski (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski, m. Tarnów).
 6. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m. in.:
  a. Szkolenia informacyjno-edukacyjne indywidualne z nauką samobadania piersi,
  b. Szkolenia informacyjno-edukacyjne dla Lekarzy POZ,
  c. Szkolenia informacyjno-edukacyjne grupowe w zakładach pracy, podmiotach medycznych, podczas wydarzeń gminnych takich jak: festyny, targi, dożynki       lub innych Grupach Docelowych,
  d. Spotkania informacyjne indywidualne o projekcie,
  e. Informacje medialne o projekcie z edukacjami zdrowotnymi (spoty radiowe wywiady radiowe, artykuły prasowe, bannery w programie telewizji           internetowej, reportaże w telewizji internetowej, bannery rozmieszczone w przychodniach na terenie subregionu, billboardy,
  f. Badania diagnostyczne mammograficzne w pracowni stacjonarnej – etap podstawowy.

§2
Definicje

Projekt – oznacza projekt pn. SIŁA KOBIETY o numerze RPMP.08.06.02-12-0327/20-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Aktywizacja zawodowa Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SIŁA KOBIETY.

Realizator projektu, Organizator, MCM – Mościckie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Tarnowie.

Grupa docelowa – grupa, do której kierowany jest Projekt, określona w szczegółowych kryteriach.

Uczestnik projektu – osoba, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie.

Miejscowość poniżej 20 000 mieszkańców, w szczególności obszar wiejski – to obszar o małej gęstości zaludnienia, które zamieszkują kobiety w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, szczególnie na obszarach wiejskich.

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. osoby legitymujące się orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Osoba z dysfunkcją narządu ruchu – osoba, która ze względu na dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwia poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego.

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestniczka projektu.

SIMP– System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki jest narzędziem udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, służącym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.

Asystent koordynatora projektu – osoba odpowiedzialna za merytorycznie za realizację i koordynację Projektu.

§3

Uczestnicy projektu

 1. Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku 50-69 lat, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski, m. Tarnów), aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 2. Kobiety spełniające kryteria wymienione w §3 ust. 1 kwalifikują się na badania mammograficzne na poniższych zasadach:
  a. Kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub,
  b. Kobiety w wieku 50-69 lat, które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym, pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikiem ryzyka:
  – rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
  – mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
  W Projekcie nie mogą brać udziału kobiety, u których wcześniej stwierdzono zmiany nowotworowe piersi o charakterze złośliwym.
 3. Projekt obejmuje wsparciem 4285 kobiet o których mowa w §3 ust. 1 i 2, z czego:
  a. Co najmniej 20% będą stanowiły kobiety, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi.
  b. Co najmniej 20% będą stanowiły kobiety, które zamieszkują w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, szczególnie na obszarach wiejskich.
  c. Co najmniej 30% będą stanowiły kobiety pracujące, uczące się lub posiadające miejsce zamieszkania na terenie m. Tarnów tzw. „biała plama” dla programu profilaktyki raka piersi.
 4. W ilości o której mowa w §3 ust. 3 będzie uczestniczyć 4060 kobiet w spotkaniach indywidualnych informacyjno-edukacyjnych oraz 225 kobiet w spotkaniach grupowych informacyjno-edukacyjnych.
 5. Badaniem diagnostycznym mammograficznym w pracowni stacjonarnej w etapie podstawowym zostanie objętych 3915 kobiet.
 6. Projekt obejmie wsparciem ok. 25 Lekarzy POZ, dla których zorganizowane zostaną spotkania grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym z edukacją prozdrowotną.
 7. Do projektu mogą być kierowane kobiety z grupy docelowej wykonujące badania okresowe w Poradni Medycyny Pracy MCM do wykonania badania mammograficznego podczas badań okresowych. Zachęty takie będą kierowane także podczas spotkań grupowych w zakładach pracy.
 8. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny pod warunkiem stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu.

§4

Rodzaje wsparcia

 1. Szkolenia indywidualne informacyjno-edukacyjne z nauką samobadania piersi, prowadzone przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa lub położną POZ:
  1. odbywające się w siedzibie MCM – budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w innym czasie niż samo badanie mammograficzne, obejmujące:
   • Informację o profilaktyce raka piersi i korzyści z badań mammograficznych.
   • Omówienie przebiegu badania mammograficznego.
   • Działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi przez pacjentki na fantomach piersi z guzkami.
   • Motywowanie pacjentek do częstszej samokontroli piersi i badania mammografii.
   • Wzbudzenie zaufania pacjentek do personelu medycznego wykonującego badanie mammograficzne jako badania intymnego, łamanie bariery wstydu i lęku.
  2. Czas trwania spotkania około 30-45 minut.
  3. Miejsce szkolenia: Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, II piętro, gabinet nr 203.
  4. Rejestracja tel. 146880563/ 882663380, w Rejestracji Pracowni Mammografii, I piętro, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl.
  5. Wsparciem zostanie objętych 350 kobiety, o których mowa w §3 ust. 1-4.
 2. Spotkania indywidualne informacyjne o projekcie, prowadzone przez technika elektroradiologii, mającego uprawnienia do wykonywania mammografii:
  1. odbywające się w siedzibie MCM – budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące:
   • Informację o projekcie z rodzajami wsparcia.
   • Omówienie przebiegu badania mammograficznego, jak się należy do niego przygotować oraz dalsze postępowanie w przypadku wykrycia zmian nowotworowych.
   • Wzbudzenie zaufania pacjentek do personelu medycznego wykonującego badanie mammograficzne jako badania intymnego, łamanie bariery wstydu i lęku.
  2. Czas trwania spotkania około 30-45 minut.
  3. Miejsce szkolenia: Pracownia Mammografii, I Piętro
  4. Rejestracja tel. 146880563/ 882663380, w Rejestracji Pracowni Mammografii, I piętro, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl.
  5. Wsparciem zostanie objętych 3710 kobiet, o których mowa w §3 ust. 1-4.
 3. Szkolenia grupowe informacyjno-edukacyjne z edukacją zdrowotną i nauką samobadania piersi, prowadzone przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa lub położną POZ z udziałem technika elektroradiologii, mającego uprawnienia do wykonywania mammografii:
  1. odbywające się w zakładach pracy, podmiotach medycznych, podczas wydarzeń gminnych takich jak: festyny, targi, dożynki lub innych Grupach Docelowych, obejmujące:.
   • Przedstawienie placówki pod kątem działań profilaktycznych, w tym profilaktyki raka piersi,
   • Przedstawienie chorób nowotworowych ze szczególnych uwzględnieniem chorób piersi,
   • Omówienie samobadania piersi, w tym poprzez szkolenie na fantomie,
   • Omówienie badań lekarskich przy każdej kontroli lekarza rodzinnego i ginekologa,
   • Omówienie badań przesiewowych z diagnostyką pogłębioną,
   • Omówienie badania w pracowni mammograficznej,
   • Przedstawienie programu i zasad jego realizacji,
   • Podsumowanie,
   • Pytania.
  2. Czas trwania szkolenia 4 godziny.
  3. Ilość szkoleń 18, w grupach ok. 15 osobowych.
  4. Umawianie terminów szkoleń tel. 14 6880518 w Dziale Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych, I Pietro gabinet nr 114, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl.
  5. Wsparciem zostanie objętych ok. 225 kobiet, o których mowa w §3 ust. 1-4.
 4. Szkolenia grupowe informacyjno-edukacyjne z edukacją zdrowotną i nauką samobadania piersi, prowadzone przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa lub położną POZ z udziałem technika elektroradiologii, mającego uprawnienia do wykonywania mammografii dla Lekarzy POZ:
  1. odbywające się w MCM lub innym podmiocie medycznym, obejmujące:.
   • Przedstawienie placówki pod kątem działań profilaktycznych, w tym profilaktyki raka piersi,
   • Przypomnienie o konieczności profilaktyki raka piersi,
   • Omówienie samobadania piersi, w tym poprzez szkolenie na fantomie,
   • Przypomnienie o zasadach badań lekarskich przy każdej kontroli lekarza rodzinnego i ginekologa,
   • Przypomnienie o badaniach przesiewowych z diagnostyką pogłębioną,
   • Przypomnienie o realizacji badań w pracowni mammograficznej,
   • Przedstawienie programu i zasad jego realizacji,
   • Podsumowanie,
   • Pytania.
  2. Czas trwania szkolenia 2 godziny.
  3. Ilość szkoleń 2, w grupach ok. 12-15 osobowych.
  4. Zapisy na szkolenia tel. 14 6880518 w Dziale Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych, I Pietro gabinet nr 114, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl.
  5. Wsparciem zostanie objętych ok. 25 Lekarzy POZ, o których mowa w §3 ust. 6
 5. Informacje medialne o projekcie z edukacjami prozdrowotnymi w zakresie profilaktyki raka piersi:
  1. Spoty radiowe (emisja cyklu raz na kwartał).
  2. Wywiad radiowy (raz w roku).
  3. Artykuł prasowy (raz na kwartał).
  4. Banner w programie telewizji internetowej (raz na kwartał).
  5. Reportaż w telewizji internetowej (raz w roku).
  6. Bannery rozmieszczone w przychodniach na terenie subregionu.
  7. Billboard.
 6. Zapewnienie dojazdu na badanie i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
  1. Możliwość refundacji kosztów dojazdu środkiem transportu zbiorowego, publicznego (kołowego, szynowego) otrzymując zwrot kosztów dojazdu na badanie i z powrotem na podstawie biletu/paragonu/faktury- do wysokości kosztów usług jak dla II klasy, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze lub samochodem do wysokości wynikającej ze stawki kilometrowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.). – dla pacjentek z orzeczeniem niepełnosprawności (tj. umiarkowany lub znaczny), na podstawie formularza określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
  2. Możliwość transportu transportem medycznym zapewnionym przez MCM dla pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego, na podstawie formularza określonego w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
  3. Możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zwrot kosztów wynajęcia opiekuna na czas udziału w badaniu oraz dojazdu i powrotu, na podstawie formularza określonego w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.Powyższe formy wsparcia będą udzielane na wniosek odbiorczyni, raz w miesiącu w formie przelewu bankowego na wskazany w oświadczeniu (formularzu o którym mowa §4 ust. 6 pkt a-c) numer konta bakowego.
 7. Wysyłka imiennych zaproszeń na badania mammograficzne w formie listu pocztą polską do uczestniczek projektu, o których mowa w §3 ust. 1-4.
  Wsparciem zostanie objętych 3250 potencjalnych uczestniczek. Jest to forma rekomendowana w szczególności dla pacjentek z obszarów wiejskich.
 8. Badania diagnostyczne mammograficzne w pracowni stacjonarnej – etap podstawowy finansowane z NFZ w ramach posiadanej umowy przez Realizatora Projektu z MOW NFZ w Krakowie, które obejmują:
  1. Wypełnienie ankiety NFZ dla kobiet objętych populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi.
  2. wykonanie 2×2 zdjęcia z badania i sporządzenie karty badania w SIMP.
  3. Wydanie wynik z badania pacjentce w ciągu 15 dni roboczych.
  4. Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w zależności od wyniku badania. W przypadku nieprawidłowego wyniku pacjentka zostanie skierowana do etapu pogłębionej diagnostyki, finansowanych z NFZ i realizowanych w innych podmiotach medycznych.
  5. Badania wykonywane będą w Pracowni Mammografii, I piętro, gabinet nr 111 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy najmniej 2 dni do godziny 18.00 oraz 1 sobotę w miesiącu w godzinach 8.00-14.00.
   Czas pracy Pracowni w dni robocze będzie uzależniony od liczby potencjalnych uczestników projektu do przebadania.
  6. Rejestracja na badania odbywa się:
   • telefonicznie: tel. 146880563/ 882663380 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
   • e-mailowo: silakobiety@mcm.net.pl
   • w Rejestracji Pracowni Mammografii, I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

§5

Rekrutacja do projektu

 1. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły, według kryteriów określonych w §3, przez Organizatora. Asystent Koordynatora projektu, będzie określał ilości pacjentek biorących udział w projekcie, przy zachowaniu wskaźników o których mowa w §3 ust. 1-4.
 2. Uczestnik projektu biorący udział w projekcie, o którym mowa w §3 ust. 1-4:
  1. Musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu, z określeniem formy wsparcia.
  2. W przypadku skorzystania z:
   • Refundacji kosztów dojazdu środkiem transportu zbiorowego, publicznego (kołowego, szynowego) otrzymując zwrot kosztów dojazdu na badanie i z powrotem na podstawie biletu/paragonu/faktury – do wysokości kosztów usług jak dla II klasy, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze lub samochodem do wysokości wynikającej ze stawki kilometrowej określonej w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z późn. zm. – dla pacjentek z orzeczeniem niepełnosprawności (tj. umiarkowany lub znaczny), musi wypełnić formularz zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.
   • Transportu transportem medycznym zapewnionym przez MCM dla pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego, musi wypełnić formularz zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu
   • Zwrotu kosztów opieki nad osobą nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zwrot kosztów wynajęcia opiekuna na czas udziału w badaniu oraz dojazdu i powrotu, musi wypełnić formularz zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik projektu biorący udział w projekcie, o którym mowa w §3 ust. 6 musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
 4. Zgłoszenia do udziału w projekcie pacjentek indywidualnie można dokonać:
  1. Telefonicznie: tel. 146880563/ 882663380 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
  2. e-mailowo: silakobiety@mcm.net.pl,
  3. Przesłanie zdjęciem (mms) formularza/y na nr tel. 882663380
  4. Osobiście lub przez osoby trzecie w Rejestracji Pracowni Mammografii, I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
   Oryginały dokumentów będą musiały być dostarczone/uzupełniane najpóźniej w dniu szkolenia lub badania, przed ich rozpoczęciem.
 5. Zgłoszenia do udziału w projekcie na szkolenia grupowe pacjentek (zakłady pracy, przychodnie itp.) oraz Lekarzy POZ można dokonać:
  1. Telefonicznie: 14 6880518 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.35.
  2. e-mailowo: silakobiety@mcm.net.pl,
  3. Osobiście lub przez osoby trzecie w Dziale Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych, I piętro, pok. 114 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.35.
   Oryginały dokumentów będą musiały być dostarczone najpóźniej w dniu szkolenia, przed ich rozpoczęciem.
 6. Dokumenty aplikacyjne dostępne są stronie MCM (która posiada opcje ułatwiające korzystanie z niej przez osoby słabo widzące) do ściągnięcia, w Rejestracji mammografii, w Poradni Położniczo-Ginekologicznej, w Poradni położnej POZ, Rejestracji Poradni Medycyny Pracy oraz podczas organizowanych szkoleń grupowych w zakładach pracy i przychodniach.

§6

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu

 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
  1. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.
  2. Wypełniania formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Wykonania badań mammograficznych (dotyczy kobiet zakwalifikowanych do badań mammograficznych).
 2. Każdy uczestnik projektu biorący udział w szkoleniach grupowych zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych i działaniach edukacyjnych, własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od Uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu.
 4. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia.

§7

Rezygnacja z udziału w projekcie

 1. Uczestnicy projektu mają prawo zrezygnować z udziału w projekcie, jeśli zgłoszą chęć rezygnacji na piśmie w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia (liczy się data wpływu do MCM).
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika projektu z projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu.
 3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach lub innych uzasadnionych okolicznościach.
 6. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie www.mcm.net.pl.
 7. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w projekcie, wynikające ze zmian w dokumentach programowych i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przepisach prawa dotyczących realizacji projektu.
Załączniki:

Biuro projektu

Projekt pn. Siła Kobiety
Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów
tel. 146 88 05 18
e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

Informacje – Zgłoszenia

Spotkania grupowe
Spotkania dla lekarzy POZ
tel. 146 88 05 18
Spotkania indywidualne
Badania mammograficzne
Dofinansowanie dojazdu na badania
tel. 146 88 05 63 / 882 663 380

Informacja dot. zapewnienia równości szans i dostępu projektu dla osób z niepełnosprawnościami

Rekrutacja do projektu uwzględnia możliwość przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną, co ułatwiało dostęp do osób niepełnosprawnych.
Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w budynku Mościckiego Centrum Medycznego, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. podjazd, winda).
W ramach projektu oferowana jest możliwość skorzystania z dodatkowych form wsparcia:
• możliwość refundacji kosztów dojazdu środkiem transportu zbiorowego na podstawie biletu lub samochodem do wysokości wynikającej stawki kilometrowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów – dla pacjentek z orzeczeniem niepełnosprawności (tj. umiarkowany lub znaczny).
• możliwość transportu transportem medycznym zapewnionym przez MCM dla pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego.
• możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zwrot kosztów wynajęcia opiekuna na czas udziału w badaniu oraz dojazdu i powrotu.
Specyfika projektu powoduje, że jest on kierowany wyłącznie do kobiet. Materiały informacyjne i edukacyjne powstałe w ramach projektu zawierają treści odnoszące się do zagadnień związanych ze zdrowiem kobiet.

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content