Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” finansowanego przez NFZ.

 

Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

 

 Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia)
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
 • duża liczba partnerów seksualnych
 • duża liczba porodów
 • niski status społeczny i ekonomiczny
 • palenie papierosów
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
 • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie)

 

Mościckie Centrum Medycznym realizuje:

 • Etap podstawowy polega na pobraniu materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest udzielane przez lekarza lub położną posiadająca uprawnienia do pobrania rozmazów cytologicznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ramach zawartej umowy z NFZ. Materiał jest następnie przesyłany do pracowni cytologii w celu dokonania oceny.
 • Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologii. Po zbadaniu preparatu wynik jest przekazywany do poradni.

 

Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu:

 • na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
 • przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
 • cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
 • pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić min. 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
 • badanie we wzierniku powinno wyprzedzać badanie przez pochwę, nie – należy pobierać rozmazów bezpośrednio po badaniu ginekologicznym
 • nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

 

Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w Mościckim Centrum Medycznym w  ramach wizyty u lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.