“Towarzyszymy, wspieramy i pomagamy przeżyć ostatnie chwile otulając płaszczem godności. Chorym i Ich Rodzinom dajemy wytchnienie.”

Hospicjum stacjonarne funkcjonuje w ramach Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej (o nas) i udziela świadczeń obejmujących całościową, wszechstronną opiekę i leczenie pacjentów dotkniętych chorobami niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Opieka ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia udzielane są zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Świadczenia gwarantowane realizowane w hospicjum stacjonarnym obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
 • rehabilitację,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym.

Pobyt i świadczenia w Hospicjum są dla pacjenta bezpłatne, w całości refundowane ze środków pochodzących z kontraktu z NFZ.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 14 68 80 523, e-mail: malgorzata.pichla@mcm.net.pl

Kontakt

Galeria

Wymagane dokumenty do pobrania:

Dokumenty należy złożyć do Sekretariatu Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej (II piętro) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. wraz z dostępną dokumentacją medyczną.

 1. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 2. a. Zaświadczenie lekarskie dla pacjenta kierowanego do hospicjum stacjonarnego
 3. Zgoda pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną
 4. Formularz udostępniania dokumentacji medycznej OŚWIADCZENIE PACJENTA- Hospicjum