Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia lekarza POZ obejmują:

profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG)
wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
orzekanie o stanie zdrowia,
inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Aby skorzystać ze świadczeń lekarza POZ należy złożyć deklarację wyboru lekarza POZ. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. deklarację wyboru Lekarza POZ można składać do:

lek. med. Adama Szewczyka
lek. med. Ewy Partyka
lek. med. Marii Markowicz-Wilk
lek. med. Anny Rafińskiej
lek. med. Marii Skrabacz-Poręba
lek. med. Marii Owsiak
lek. med. Andrzeja Radonia
lek. med. Doroty Witalis-Grzebieniarz

Wzór DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dostępny w Rejestracji oraz na stronie Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Załącznik do pobrania:
Deklaracja wyboru lekarza POZ

Lekarze

 • lek. med. Garus Thomas

  gabinet:6, parter  
  przyjmuje:poniedziałek14:30 - 15:30I wizyty prywatne
  środa14:00 - 14:30I wizyty prywatne
  czwartek18:00 - 18:30I wizyty prywatne
  piątek14:00 - 14:30I wizyty prywatne
 • lek. med. Kapusta Krzysztof

  gabinet:6, parter  
  przyjmuje:czwartek10:00 - 11:00I wizyty prywatne
 • lek. med. Kotniewicz Andrzej

  gabinet:6, parter  
  przyjmuje:wtorek18:00 - 20:00I wizyty prywatne
 • lek. med. Markowicz – Wilk Maria

  gabinet:13, parter  
  przyjmuje:wtorek14:00 - 14:30I wizyty prywatne
  środa13:00 - 13:30I wizyty prywatne
 • lek. med. Owsiak Maria

  gabinet:12, parter  
  przyjmuje:czwartek13:30 - 13:45I wizyty prywatne
  piątek13:30 - 13:45I wizyty prywatne
 • lek. med. Partyka Ewa

  gabinet:8, parter  
  przyjmuje:środa18:00 - 18:40I wizyty prywatne
  czwartek14:40 - 15:20I wizyty prywatne
 • lek. med. Radoń Andrzej

  gabinet:207, II piętro207, II piętro 
  przyjmuje:wtorek13:00 - 13:15
  środa07:30 - 08:00
 • lek. med. Skrabacz-Poręba Maria

  gabinet:7, parter  
  przyjmuje:poniedziałek18:00 - 18:30I wizyty prywatne
  piątek17:00 - 17:30I wizyty prywatne
 • lek. med. Szewczyk Adam

  gabinet:5, parter   
  przyjmuje:poniedziałek07:30 - 08:0014:00 - 14:15I wizyty prywatne
  wtorek07:30 - 08:0014:00 - 14:15I wizyty prywatne
  czwartek14:00 - 14:15I wizyty prywatne
  piątek18:00 - 18:15I wizyty prywatne
 • lek. med. Szatko Tomasz

  gabinet:12, parter  
  przyjmuje:poniedziałek18:00 - 18:30I wizyty prywatne
 • lek. med. Jaglarz – Biały Katarzyna

  gabinet:12, parter  
  przyjmuje:poniedziałek18:00 - 18:30I wizyty prywatne
  środa18:00 - 18:30I wizyty prywatne
 • lek. med. Witalis-Grzebieniarz Dorota

  gabinet:41
  44
  Poradnia Lekarza POZ-Dzieci 
  przyjmuje:poniedziałek07:30 - 8:00I wizyty prywatne
  wtorek07:30 - 8:00I wizyty prywatne
  środa07:30 - 8:00I wizyty prywatne
  czwartek07:30 - 8:00I wizyty prywatne
  piątek07:30 - 8:00I wizyty prywatne