Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. urządzenia dostarczające energię cieplną, prądy małej i  wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne, nadfioletowe i podczerwone oraz ultradźwięki.

Fizykoterapia odgrywa ważną rolę w rehabilitacji, przez którą należy rozumieć postępowanie, zmierzające do przywrócenia pacjentom optymalnej sprawności fizycznej. O osiągnięciu
tego celu decyduje właściwe zaprogramowanie kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego, w którym leczenie specjalistyczne, stosowane w danym schorzeniu, jest kojarzone ze stosowaniem leczniczych ćwiczeń ruchowych lub masażu leczniczego.

 

Zakres świadczonych usług:

 • krioterapia z wykorzystaniem ciekłego azotu
 • laseroterapia
 • ultradźwięki, fonoforeza
 • magnetoterapia z wykorzystaniem pola magnetycznego niskiej i wysokiej częstotliwości
 • światłolecznictwo : naświetlanie lampą Sollux
 • zabiegi elektroterapii min :
 • prady TENS,
 • prady Traberta,
 • prądy Kotza
 • jonoforeza , galwanizacja
 • prądy interferencyjne
 • elektrostymulacja
 • aquavibron – czyli masowanie wybranych fragmentów ciała przy użyciu wibracyjnego sprzętu masującego