SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA TARNOWA 2020r.


Od 15 września 2020 r. Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. rozpoczęło szczepienia w ramach miejskiego programu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Program jest skierowany do osób zameldowanych na terenie miasta Tarnowa, którzy ukończyli 60 rok życia – do ukończenia 74 roku życia. Projekt w całości finansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa oraz ze środków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego 15.

Szczepienia obejmują wizytę kwalifikacyjną u lekarza oraz szczepienie szczepionką VAXIGRIP TETRA. Szczepionki są już dostępne w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. Ilość szczepionek jest ograniczona.

Do szczepienia należy zgłaszać się z dowodem osobistym do rejestracji Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. (parter, nr tel. 14 68 80 550 lub 14 68 80 551).

Wszystkim osobom w wieku powyżej 75 r. ż., przysługuje bezpłatne szczepienie przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP TETRA. W tym celu należy skontaktować się ze swoim lekarzem POZ w celu otrzymania recepty na bezpłatną szczepionkę. Szczepionkę przeciwko grypie można odebrać w aptece na podstawie otrzymanej recepty.

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNÓW 2020 r.

Mościckie Centrum Medyczne spółka z o.o. od 14 września 2020 r. realizuje program pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia na stałe zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Tarnów”.

Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia na stałe zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Tarnów w miejscowościach: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego 15.

Szczepienia obejmują wizytę kwalifikacyjną u lekarza oraz szczepienie szczepionką VAXIGRIP TETRA.

Ilość szczepionek jest ograniczona.

Do szczepienia prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym do rejestracji ogólnej (parter, nr tel. 14 68 80 550 lub 14 68 80 551).