MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów

 

ZARZĄD

Jan Musiał
prezes zarządu
tel. sekretariat: (14) 688 05 11
tel. kom.: 509 502 810

SEKRETARIAT

tel.: (14) 688 05 11
fax: (14) 688 05 11
e-mail: mcm@mcm.net.pl
web: www.mcm.net.pl

REGON: 851664020
NIP: 993-06-51-966

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000451215, posiadający kapitał zakładowy 17 273 500.00 złotych.

REJESTRACJA

(14) 688 05 50
(14) 688 05 51
więcej…

PRYWATNI UBEZPIECZYCIELE

(14) 688 05 85

Informacje o Przetwarzaniu Danych

www.mcm.net.pl/przetwarzanie_danych/

POZOSTAŁE

  • Poradnie specjalistyczne → kontakt telefoniczny


  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy → kontakt telefoniczny


  • Administracja → kontakt telefoniczny


Tak nas znajdziesz