Druki do pobrania:

Wzór skierowania na badania lekarskie dla firm, które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne – pobierz wzór

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną – pobierz wzór

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów – pobierz wzór

Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – pobierz wzór

Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów art. 75 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – pobierz wzór

Skierowanie na badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych – pobierz wzór

Zgoda na badanie małoletniego bez obecności opiekuna – pobierz wzór

Skierowanie na badania osoby ubiegającej się lub odnawiającej uprawnienia do kierowania pojazdami – pobierz wzór

Skierowanie na badanie psychologiczne – pobierz wzór