• Pracownia Badania Słuchu

  Audiometr to przyrząd służący do badania słuchu, wytwarzający dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości. Po przyłożeniu słuchawek audiometr mierzy wrażliwość ucha na dźwięki, ustala tzw. próg słyszalności dźwięków. Zapis wyników badania audiometrycznego nazywa się audiogramem.

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami. Opis badania wydawany jest zaraz po jego przeprowadzeniu.

  Badanie słuchu wykonywane jest w Pracowni Badania Słuchu gabinet nr 206, piętro II.

   

  Pracownia badania słuch:

  Poniedziałek               07:00 – 10:00 

  Wtorek                       08:00 – 10:00

  Środa                          07:00 – 10:00

  Czwartek                    08:00 – 10:00

  Piątek                         08:00 – 10:00

 • Pracownia Cytologiczna

  Badania cytologiczne jest badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy, które pozwala na wczesne rozpoznanie stanu przedrakowego szyjki macicy. Polega ono na mikroskopowej ocenie rozmazu pobranego z tarczy i kanału szyjki macicy. Cytologię powinny zacząć regularnie przeprowadzać kobiety od ok. 25 roku życia.

   

  Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu:

  • na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
  • przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
  • cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
  • pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić min. 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
  • badanie we wzierniku powinno wyprzedzać badanie przez pochwę, nie – należy pobierać rozmazów bezpośrednio po badaniu ginekologicznym
  • nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

   

  W pracowni Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” finansowanego przez NFZ. 

   

  Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. 

   

   Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

  • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia)
  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  • duża liczba partnerów seksualnych
  • duża liczba porodów
  • niski status społeczny i ekonomiczny
  • palenie papierosów
  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
  • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie)

   

  Mościckie Centrum Medycznym realizuje:

  • Etap podstawowypolega na pobraniu materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest udzielane przez lekarza lub położną posiadająca uprawnienia do pobrania rozmazów cytologicznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ramach zawartej umowy z NFZ. Materiał jest następnie przekazywany do pracowni cytologii w celu dokonania oceny.
  • Etap diagnostycznypolega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologii. Po zbadaniu preparatu wynik jest przekazywany do poradni. 

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami. Aby umówić się na pobranie wymazu należy udać się do Poradni Ginekologiczno-Położniczej piętro II lub telefonicznie 146 88 05 10 w godzinach pracy poradni.

 • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

  EKG (elektrokardiografia) jest metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca. 

  Badanie EKG jest nieinwazyjne i bezbolesne, nie powoduje żadnego ryzyka dla badanego pacjenta. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcz mięśni może powodować zaburzenia zapisu. Wynik podawany jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut. Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie. 

  Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym służącym do oceny pracy serca w trakcie wysiłku fizycznego i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni. Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna lub gdy wystąpią konkretne objawy.

  Pacjent zgłasza się na wykonanie badania prób wysiłkowych po lekkim śniadaniu, zażyciu zaleconych leków oraz z wynikiem badania echokardiograficznego. Bezpośrednio przed badaniem pacjent nie powinien pić mocnej kawy, palić papierosów oraz wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego. Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu.

   

  Badanie EKG i Prób Wysiłkowych wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami w Pracowni EKG i Prób Wysiłkowych nr 10 na parterze w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

 • Pracownia RTG

  Radiografia to najpowszechniej stosowana technika obrazowania ciała wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to przechodząc przez tkanki o zróżnicowanej gęstości pochłaniane jest w różnym stopniu. W efekcie uzyskuje się obrazy w odcieniach szarości będące dwuwymiarowym odwzorowaniem narządów wewnętrznych i struktur kostnych.

  Badanie RTG jest wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego zawierającego informacje wymagane przepisami prawa. O celowości wykonania badania RTG informuje pacjenta lekarz kierujący. Podstawą stosowania promieniowania jonizującego jest zasada większej korzyści zdrowotnej dla pacjenta niż uszczerbku zdrowotnego. Badanie jest wykonywane przez technika elektroradiologii.

  Większość badań RTG nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zdjęciem przeglądowym jamy brzusznej, zdjęciem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

  Przygotowanie do zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L-S) oraz jamy brzusznej:

  • w dniu poprzedzającym badanie należy zastosować dietę lekkostrawną (lekka kolacja do godz. 18:00)
  • po obiedzie należy zastosować środek przeczyszczający ( np. Espumisan, Esputikon- wg ulotki)
  • opróżnić się i przyjść do badania na czczo (można zażyć niezbędne leki, popijając niewielką ilością niegazowanej wody)
  • w dniu badania pacjent nie powinien palić papierosów, żuć gumy, a także pić napojów gazowanych.

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami na podstawie skierowania od lekarza.

  Zarejestruj się na badanie RTG osobiście w Pracowni RTG piętro I lub telefonicznie 146 880 563.

   

  Radiolodzy:

  gabinet                       113 B, piętro I

  • technik elektroradiolog – Katarzyna Miczołek
  • technik elektroradiolog – Renata Krupa
  • technik elektroradiolog – Agnieszka Janiga-Klepacz

  poniedziałek               09:00 – 18:30

  wtorek                        09:00 – 16:20

  środa                          09:00 – 16:20

  czwartek                     09:00 – 16:20

  piątek                         09:00 – 16:20

 • Pracownia Mammograficzna

  Mammografia to nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich. Podczas badania wykonuje się szereg zdjęć, na podstawie których można stwierdzić obecność nietypowych zmian. Standardowo wykonuje się cztery zdjęcia. Badania mammograficzne skierowane są do kobiet po 40 roku życia. Ponieważ mammografia jest bardzo dokładnym badaniem, wykrywa zmiany, które kliniczne będą widoczne dopiero za kilka lat. Celem badania jest więc przede wszystkim zapobieganie chorobie nowotworowej i innym groźnym zmianom.

  Przygotowanie do badanie:

  • zaleca się, aby kobiety miesiączkujące zgłosiły się do badania w I fazie cyklu miesiączkowego, tj. pomiędzy 1-szym, a 10-tym dniem cyklu, przy czym optymalnym terminem jest okres pomiędzy 5-tym, a 7-mym dniem cyklu,
  • przed badaniem nie należy stosować żadnych kosmetyków (krem, puder, dezodorant, mleczko do ciała) w okolicy sutków i pach, gdyż mogą one wpłynąć na wynik badania i spowodować konieczność jego powtórzenia,
  • przed badaniem usunąć wszystkie przedmioty metalowe, takie jak biżuteria czy zapięcia ubrań, znajdujące się w polu badania radiologicznego,
  • jeżeli wcześniej wykonywana była mammografia lub USG piersi, należy przynieść wyniki.

  W Pracowni Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” finansowanego przez NFZ.  

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat które:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
  • mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami na podstawie skierowania od lekarza.

  Zarejestruj się na badanie mammograficzne osobiście w Pracowni RTG lub telefonicznie 146 880 563 / 882-663-380.

  Radiolodzy:

  gabinet                       113 C, piętro I

  • technik elektroradiolog – Katarzyna Miczołek
  • technik elektroradiolog – Agnieszka Janiga-Klepacz

  poniedziałek               12:00 – 12:30

  wtorek                        10:00 – 11:30

  środa                          10:00 – 11:30

  czwartek                     10:00 – 11:30

 • Pracownia spiromertyczna

  W pracowni istnieje możliwość przeprowadzenia spirometrii, która mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i trwa kilka minut.

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami w gabinecie nr 206, piętro II.

   

  Pracownia spirometryczna:

  Poniedziałek               08:00 – 10:00

  Wtorek                       08:00 – 10:00

  Środa                          07:00 – 11:00

  Czwartek                    08:00 – 12:00

  Piątek                         08:00 – 11:00

 • Pracownia USG

  USG (ultrasonografia) — to nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmuje się decyzje o leczeniu, profilaktyce lub też odstępuje się od dotychczas stosowanej terapii.

  W pracowni USG wykonujemy wszystkie rodzaje badań diagnostycznych.

  Przygotowanie do badania:

  • Usg jamy brzusznej:
  • Nie wolno jeść przez co najmniej 6 godzin przed badaniem, w przypadku dzieci co najmniej 4 godziny,
  • Nie wolno żuć gumy,
  • Nie wolno palić papierosów,
  • Leki należy przyjąć o stałej porze, jednak nie później niż godzinę przed badaniem,
  • Najlepiej już na kilka dni przed badaniem unikać potraw, które powodują wzdęcia i mogą być przyczyną niestrawności.
  • Usg pęcherza moczowego i gruczołu krokowego:
  • Na badanie należy zgłosić się z pełnym pęcherzem,
  • Na 1-2 godziny przed badaniem wskazane jest wypicie co najmniej 1 litra wody niegazowanej,
  • Badanie najlepiej wykonać na czczo lub co najmniej 6 godzin po lekkim posiłku.

  Badanie wykonywane jest w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami.

  Lekarze:

  • med. Elżbieta Pudło

  gabinet:  112, piętro I

  czwartek: 17:00 – 18:00 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  • med. Przemysław Bilski – usg ortopedyczne

  gabinet: 112, piętro I

  środa: 09:50 – 10:20

  • med. Robert Sowińki – usg ortopedyczne

  gabinet: 112, piętro I

  przyjmuje: Terminy wizyt do ustalenia w Rejestracji lub pod nr. tel.: (14) 68 80 550 / (14) 68 80 551  (Wizyty prywatne/ prywatni ubezpieczyciele)

  • med. Ewa Rytwińska – usg ginekologiczne

  gabinet:  203, piętro II

  poniedziałek: 16:15 – 16:45 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  środa: 17:00 – 17:30 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  czwartek: 07:45 – 08:45 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  piątek: 17:15 – 18:00 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  • med. Piotr Jackowski – usg ginekologiczne

  gabinet:  203, piętro II

  wtorek: 18:20 – 18:30 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)

  • med. Romuald Krawczyk– usg urologiczne

  gabinet:  203, piętro II

  poniedziałek: 17:00 – 19:30 (wizyty prywatne/prywatni ubezpieczyciele)