Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG)
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia medyczne w ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są:

 • stacjonarnie
 • w warunkach domowych, udzielane są w godzinach pracy Poradni POZ, gdy stan zdrowia pacjenta tego wymaga,
 • w formie teleporady przy użyciu systemów teleinformatycznych, wyłącznie na prośbę pacjenta, zgodnie z obowiązującymi standardami organizacyjnymi teleporad – link

Aby skorzystać ze świadczeń lekarza POZ należy złożyć deklarację wyboru lekarza POZ. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. deklarację wyboru Lekarza POZ można składać do:

 • lek. med. Adama Szewczyka
 • lek. med. Anny Rafińskiej
 • lek. med. Marii Skrabacz-Poręba
 • lek. med. Marii Owsiak
 • lek. med. Andrzeja Radonia
 • lek. med. Thomas Garus
 • lek. med. Letycji Krystyniackiej
 • lek. med. Letycji Krystyniackiej
 • lek. med. Ewy Jasielskiej
 • lek. med. Doroty Witalis-Grzebieniarz – dotyczy osób do ukończenia 18 roku życia (pediatra)

Wzór DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dostępny w Rejestracji oraz na stronie Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Załącznik do pobrania:
Deklaracja wyboru lekarza POZ

Lekarze

 • lek. med. Garus Thomas

  gabinet:6, parter
 • lek. med. Kapusta Krzysztof

  gabinet:6, parter
 • lek. med. Kotniewicz Andrzej

  gabinet:14, parter
 • lek. med. Maria Markowicz-Wilk

  gabinet:13, parter
 • lek. med. Owsiak Maria

  gabinet:12, parter
 • lek. med. Radoń Andrzej

  gabinet:207, II piętro
 • lek. med. Rafińska Anna

  gabinet:4, parter
 • lek. med. Skrabacz-Poręba Maria

  gabinet:7, parter
 • lek. med. Szewczyk Adam

  gabinet:5, parter
 • lek. med. Witalis-Grzebieniarz Dorota

  gabinet:41
  44
  Poradnia Lekarza POZ-Dzieci
 • lek. med. Markowska Anna

  gabinet:41Poradnia Lekarza POZ-Dzieci
 • lek. med. Stepek Agata

  gabinet:41Poradnia Lekarza POZ-Dzieci
 • lek. med. Agnieszka Słowik-Szatko

  gabinet:14, parter
 • lek. med. Krystyniacka Letycja

  gabinet:14, parter
 • lek. med. Kendziorek Joanna

  gabinet:13, parter
 • lek. med. Łomiwojska-Matkowska

  gabinet:8, parter
 • lek. med. Elżbieta Polańska-Kisiel

  gabinet:41 parter (wtorek)Poradnia Lekarza POZ-Dzieci
  4 parter (środa, czwartek)Poradnia Lekarza POZ-Dzieci
 • lek. med. Kinga Sułowicz

  gabinet:5 parter (wtorek, czwartek)
  8 parter (środa)
 • lek. med. Alina Abramova

  gabinet:8, parter
  11, parter
  13, parter
 • lek. med. Ewa Jasielska

  gabinet:13, parter (poniedziałek, wtorek, środa)
  8, parter (czwartek)
  201, II piętro (piątek)