Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. współpracuje z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (Regionalny Ośrodek Koordynujący) w zakresie realizacji programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Jak dołączyć do pilotażu?

Program pilotażowy dostępny jest dla pacjentów z województwa: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i  leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej w Mościckim Centrum Medycznym dokonuje lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Dodatkowo w ramach opieki koordynowanej POZ Mościckie Centrum Medyczne zapewnia konsultacje kardiologiczne w siedzibie placówki. Kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej. 

Program pilotażowy realizowany jest do 01 kwietnia 2025 r.

Warunki przystąpienia

Przystąpienie do programu pilotażowego dostępne jest dla pacjentów, którzy: 

 • Są pełnoletni
 • Posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Mają wstępne rozpoznanie jednej z czterech jednostek chorobowych:
  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
  • Niewydolność serca
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
  • Wady serca zastawkowe
 • Spełniają kryteria włączenia do programu pilotażowego określone w wytycznych
 • Wyrazili formalnie zgodę na udział w pilotażu, przekazywanie danych teleadresowych oraz medycznych pomiędzy placówkami uczestniczącymi w programie pilotażowym. Zgoda jest udzielana po zapoznaniu się przez Pacjenta z warunkami udziału w programie pilotażowym na pierwszej wizycie (podczas zgłoszenia lub kwalifikacji do programu).

Więcej informacji o programie pilotażowym Krajowej Sieci Kardiologicznej można uzyskać w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, Opieka Koordynowana, parter, gabinet nr 23, telefonicznie pod numerem 146 88 05 88 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 18:00.