Mościckie Centrum Medyczne sp. z o. o. zapewnia świadczenia medyczne w zakresie ochrony zdrowia osób pracujących, przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Komplet badań wraz z konsultacjami lekarskimi ze wskazania lekarza medycyny pracy realizujemy w ciągu jednego dnia w naszej placówce, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobistym lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wykonujemy badania:

 • profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne
 • kierowców
 • psychologiczne
 • do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • do prawa jazdy wszystkich kategorii (kat. A, B, C, D)
 • sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników
 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego
 • do pracy na wysokości
 • osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące
 • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (licencja)
 • kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (licencja)
 • osób starających się/posiadających pozwolenie na broń (licencja)
 • uczniów i studentów
 • osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, zawartej przez pracodawcę. Skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez pracodawcę powinno zawierać dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku.

W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych, piętro I, gabinet 117, tel. 146 88 05 18, e-mail: onr@mcm.net.pl
W sprawach związanych z wystawianiem faktury VAT, korekty faktury, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych, tel. 146 88 05 18 lub z Księgowością, tel. 146 88 05 19.

Wszystkie osoby, które otrzymały skierowanie od swojego pracodawcy, powinny zadzwonić pod nr telefonu 146 88 05 02 w celu umówienia się na badania. Następnie zgłosić się w umówionym terminie do Rejestracji Medycyny Pracy, gabinet 217, piętro II, ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz być na czczo w celu wykonania badań laboratoryjnych.

W rejestracji pacjent otrzymuje kartę obiegową, na której otrzymuje informację do jakiego lekarza specjalisty ma się zgłosić oraz jakie ma wykonać badania laboratoryjne i diagnostyczne.

Pacjent na badania zgłasza się rano  między 7.00 a 9.30. Są to najlepsze godziny dla wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

W dalszej kolejności po wykonaniu badań, konsultacji specjalistycznych, przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego na temat stanu zdrowia pacjenta, uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Wszyscy pracownicy w celu otrzymania faktury VAT za wykonane badania profilaktyczne, którzy dokonują płatności gotówkowej, powinni zgłosić się do Księgowości, piętro I, gabinet 107 z otrzymanym paragonem.

Druki do pobrania:

 • Wzór skierowania na badania lekarskie dla firm, które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne – pobierz wzór
 • Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną – pobierz wzór
 • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów  pobierz wzór

REJESTRACJA: 14 688 05 02
czynna poniedziałku – piątku,

7:00 – 15:00
Gabinet nr 217, piętro II

Rejestracja telefoniczna:
czynna poniedziałku – piątku,

9:00 – 14:00
pod numerem telefonu 14 688 05 02
e-mail: 
medycynapracy@mcm.net.pl

E-rejestracja do Medycyny Pracy
Wypełnij formularz

Lekarze Laryngolodzy – gabinet nr 212, piętro II

 • lek. med. Małgorzata Nowicka-Put

Lekarze Neurolodzy – gabinet nr 216, piętro II

 • lek. med. Romualda Bogusz
 • lek. med. Renata Bystrowska-Serafin

Lekarze Okuliści – gabinet nr 215, piętro II

 • lek. med. Danuta Wyszkowska
 • lek. med. Anna Sztorc

Psycholog – gabinet nr 211, piętro II

 • mgr Rozalia Kuboń-Jedlińska
 • mgr Dariusz Czuczwara

Lekarze Medycyny Pracy – gabinet nr 216, piętro II

 • lek. med. Maria Owsiak
 • lek. med. Maria Skrabacz-Poręba
 • lek. med. Adam Szewczyk
 • lek. med. Andrzej Radoń
 • lek. med. Roman Bartuś
 • lek. med. Maria Markowicz-Wilk

Badania dla pracowników ochrony fizycznej

 • lek. med. Anna Rafińska – lekarz orzecznik

Pracownie diagnostyczne:

 • Badania laboratoryjne – gabinet nr 220, piętro II
 • Pracownia EKG – gabinet nr 9, parter
 • Pracownia RTG – gabinet nr 113B, piętro I
 • Pracownia Spirometrii – gabinet nr 206, piętro II
 • Pracownia Audiometii– gabinet nr 213, piętro II
 • Próby oziębieniowe i uciskowe – gabinet nr 9, parter