PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Z ASTMĄ

Mościckie Centrum Medyczne realizacje program edukacyjny dla pacjentów z astmą, który prowadzony jest przez lekarzy POZ. Adresatami programu są wszyscy pacjenci z rozpoznana astmą.

CEL PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • uświadomienie pacjentom istoty choroby,
  • uświadomienie pacjentom schematu zachowania przy zaostrzeniu objawów astmy,
  • nauczenie pacjenta poprawnego używania inhalatora.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

  • zapobieganie zaostrzeniu objawów astmy,
  • poprawa efektywności prowadzenia procesu leczniczego, a co za tym idzie poprawa jakości życia pacjentów.

OPIS PRZEBIEGU EDUKACJI:

  1. Lekarz przekazuje Pacjentowi, u którego stwierdzono astmę podstawowe informacje na temat choroby.
  2. Lekarz tłumaczy Pacjentowi jak zapobiegać zaostrzeniu objawów astmy, oraz jak się zachować gdy takie zaostrzenie nastąpi.
  3. Lekarz uczy pacjenta jak poprawnie używać inhalatora lub kieruje go na naukę do Pielęgniarki, do Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatorów POZ w gabinecie nr 23, parter lub telefonicznie pod numerem 14 688 05 88 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00.