POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą: ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów

wprowadza na stronie www.mcm.net.pl politykę prywatności zwaną dalej „Polityką”.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. można kontaktować się:

 • korespondencyjnie na adres siedziby Spółki,

 • na adres e-mail mcm@mcm.net.pl, erejestracja@mcm.net.pl

 • telefonicznie 14 6880511

 • z Inspektorem Ochrony Danych na adres email iod@mcm.net.pl

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.mcm.net.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Serwisem”.

§ 3

Gromadzenie danych

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak, adres ip, adres url, typ urządzenia, typ przeglądarki, czas wizyty itp. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§ 4

Podstawą przetwarzania danych jest:

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) jest zgoda. Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

§ 5

 1. Użytkownik w celu skorzystania z rejestracji w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. musi wypełnić odpowiedni formularz, znajdujący się na stronie Serwisu. Wymagane jest w tym miejscu podanie określonych danych osobowych.

 1. Podanie tych danych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia świadczenia.

 2. Użytkownik może także skontaktować się z Przychodnią wykorzystując w tym celu podane w Serwisie dane kontaktowe np. adres e-mail czy nr telefonu. Komunikacja tymi kanałami wymagać będzie podania danych osobowych typu: imię i nazwisko adres e-mail lub nr telefonu.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Przychodnią, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 6

 1. Pliki cookies

Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, kodu, które są wysyłane do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem. Niektóre cookies są czasem zapisywane na danym urządzeniu podczas przeglądania Serwisu mcm.net.pl. Istnieją różne rodzaje plików cookies. Pliki cookies używane w Serwisie mcm.net.pl zostały podzielone na następujące kategorie:

a) niezbędne pliki cookies

b) funkcjonalne

c) analityczne

Niezbędne pliki cookies – pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z Serwisu mcm.net.pl służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem). Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby Serwis mcm.net.pl mógł świadczyć usługi, o które prosiłeś i/lub wyłącznie w celu transmisji usług i/lub Serwisu mcm.net.pl.

Funkcjonalne pliki cookies – zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapamiętania ustawień strony internetowej.

Analityczne pliki cookies – pozostałe pliki cookies. Te pliki cookies pomagają nam ulepszać i mierzyć wydajność Serwisu mcm.net.pl poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego korzystasz.

Podczas wizyty w Serwisie mcm.net.pl zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wykorzystuje on pliki cookies.

1.1 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

 • do świadczenia usług,

 • do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

 • do dostosowywania zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • do utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • do prezentacji reklam lub remarketingu, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika ewentualnie jego miejsce zamieszkania – tak zwany indywidualny przekaz marketingowy.

 • do realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania użytkowników.

 • do powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

1.2 Strona internetowa mcm.net.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie.

1.3 Typy plików cookies są wykorzystywane na stronie internetowej mcm.net.pl

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.

Pliki te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu.

1.4 Cel pliki cookies strony internetowej mcm.net.pl

 • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • Statystycznych i analitycznych, pozwalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

1.5 Zarządzanie plikami cookies

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień prywatności. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:

 • Google Chrome

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Opera

 • Safari

 • Inne, nie wymienione powyżej przeglądarki: Informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 • Urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia.

1.6 Korzystanie ze strony mcm.net.pl z wyłączonymi plikami cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływa na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie ma wpływu na korzystanie ze strony mcm.net.pl

§ 7

Strona mcm.net.pl korzysta z wtyczek portali społecznościowych:

 • firmy Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w Irlandii;

§ 8

Odnośniki do innych stron internetowych

Strona mcm.net.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

§ 9

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej w skrócie RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 15 ,33-101 Tarnów,

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@mcm.net.pl

3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności leczniczej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej a w szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celach wymienionych poniżej:
a) profilaktyki zdrowotnej – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PPiRPP
b) ustalenia tożsamości osoby przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – art.6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art.25 p. 1 ustawy o PPiRPP oraz § 10 ust. 1 p. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz. 2069)
c) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami tej opieki zdrowotnej art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o PPiRPP
d) medycyna pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 oraz 11 ustawy o służbie medycyny pracy ustawa z 27.06.1997 (Dz. U nr 96, poz. 593)
e) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25.06.1999 (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
f) w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069)
g) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust 1 Ustawy o PPiRPP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069)
h) w zakresie zapewnienia kontaktu w związku ze sprawami związanymi z realizowanymi świadczeniami medycznymi – art. 6. ust. 1 lit. b oraz f RODO
i) w zakresie kontaktu w sprawach zgłaszanych przez Państwa
j) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 1089).

4. W działaniach marketingowych Administrator danych przetwarza Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Administrator na podstawie udzielonej przez Państwa zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana.
W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne

5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty bądź ich kategorie:
a) podmioty lecznicze współpracujące z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniodawcy oraz osoby wykonujące na rzecz administratora usługi medyczne
b) dostawcy usług technologicznych lub rozwiązań organizacyjnych umożliwiających administratorowi udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem – mowa tu miedzy innymi o dostawcach sprzętu diagnostycznego, dostawcach usług teleinformatycznych jak również firm pocztowych i kurierskich
c) dostawcy usług doradczych np. prawnych, księgowych, audytorskich, reklamowych lub instytucji mających wspomagać administratora w dochodzeniach swoich roszczeń np. firmy windykacyjne
d) organy władzy państwowej oraz samorządowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań
e) organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań
f) inni odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez ingerencji człowieka, w tym również w formie profilowania.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności:
a) dokumentacja medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa a w szczególności:
b) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
c) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
d) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
f) dane dla potrzeb rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
g) dane niezbędne do dochodzenia przez administratora swoich roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
h) Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) sprostowania swoich danych osobowych
c) uzupełnienia swoich danych osobowych
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania
e) usunięcia danych – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych zawartych np. w dokumentacji medycznej lub rachunkowej przechowywanej przez okres określony przepisami prawa
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa gody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych.

12. Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (chyba, że obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa), jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.