Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Tarnowie, zgodnie z zawartą umową z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, realizuje:

  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
  • badania lekarskie kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz niepełnoletnich kandydatów lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy daną szkołą, a Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o.  Szczegółowe informacje w sprawie zawarcia umowy można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 80 518 lub mailowo: onr@mcm.net.pl.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że na badanie należy zgłaszać się z wypełnionym i podpisanym skierowaniem wystawionym przez szkołę lub uczelnię i koniecznie wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia, na które będzie lub jest narażony kierowany na badania.

  • Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – pobierz wzór
  • Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów art. 75 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – pobierz wzór

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r.ż., zgłaszają się na badanie z Rodzicem/ przedstawicielem ustawowym. W przypadku zgłoszenia się do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. bez Rodzica/przedstawiciela ustawowego winni posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania.

  • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów – pobierz wzór

W celu wyznaczenia terminu badania prosimy o kontakt przez formularz dostępny na stronie internetowej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w  zakładce Rejestracja/e-rejestracja/ e-rejestracja medycyna pracy lub telefonicznie 146 88 05 02 bądź osobiście.