Dział Fizjoterapii

Poniedziałek                          07:00 – 18:00
Wtorek                                   07:00 – 21:00
Środa                                      07:00 – 18:00
Czwartek                                07:00 – 21:00
Piątek                                     07:00 – 18:00

Personel:

mgr Mateusz Gdowski                                  mgr Dominik Wiatr
lic. Tomasz Wolak                                          mgr Dominika Maziarz
mgr Agnieszka Kaczówka                             mgr Monika Wrona
mgr Katarzyna Pikul                                       mgr Kamila Szlichta-Kołeczek
tech. Joanna Bednarska                                tech. Donata Moryń
mgr Joanna Kawula                                       tech. Moryń Jarosław

Świadczenia udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia osobom powyżej 18 roku życia.

Na zabiegi fizjoterapeutyczne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na zabiegi, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Pacjent cykl zabiegów rozpoczyna od wizyty fizjoterapeutycznej na której określany jest rodzaj zabiegów jaki będzie obejmowała fizjoterapia. Dotyczy to zarówno pacjentów skierowanych na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej  jak i fizjoterapii domowej. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. wizyty fizjoterapeutyczne realizowane są w gabinecie nr 2 parter, zgodnie z godzinami wyznaczonymi w rejestracji.

Podczas wizyty fizjoterapeuta:

 • układa plan zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację,
 • ocenia i opisuje Twój stan – przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii,
 • wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji,
 • przygotowuje końcową ocenę i opisuje Twój stan – po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii,
 • udziela zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji.

Zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych, tel. 883-820-065

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje również zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych. Rehabilitacja w warunkach domowych udzielana jest w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy, pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej. Pacjent po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ustala w Rejestracji działu fizjoterapii termin zabiegów. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Personel:

mgr Kamila Szlichta-Kołeczek                    mgr Dominik Wiatr
mgr Maria Jachimek                                     lic. Tomasz Wolak
mgr Agnieszka Kaczówka                             tech. Donata Moryń


WADY POSTAWY u dzieci:

Mościckie Centrum Medycznym realizuje specjalistyczne porady oraz zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu diagnostyki, leczenia wad oraz zaburzeń w postawie ciała dla dzieci od 3 roku życia.

Wady i zaburzenia w postawie ciała to wszystkie odchylenia od prawidłowej postawy ciała, którym towarzyszą zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz tkanki łącznej. Nieprawidłowości mogą mieć charakter:

 • wrodzony
 • nabyty

Wady postawy dzielimy na:

 • wady kończyn dolnych,
 • wady klatki piersiowej,
 • wady kręgosłupa.

Do wad kończyn dolnych zaliczamy schorzenia takie jak np.:

 • stopa szpotawa,
 • stopa koślawa,
 • kolana szpotawe,
 • koślawe kolana,
 • stopa końsko-szpotawa
 • płaskostopie.

Wady klatki piersiowej to m.in.:

 • klatka piersiowa lejkowata
 • klatka piersiowa kurza

Wady postawy związane z kręgosłupem to m.in:

 • skoliozę
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy okrągło-wklęsłe
 • plecy płaskie

Świadczenia udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracji można dokonać w Dziale Fizykoterapii przy ulicy Kwiatkowskiego 15. Można się także zarejestrować korzystając z systemu internetowego lub telefonując pod numer 14 688 05 04.

 Personel, gabinet 116, I piętro

 • mgr Elżbieta Kurowska

W skład Działu Fizjoterapii wchodzą:

Kinezyterapia

Usługi NFZ

Fizykoterapia

Usługi NFZ

Hydroterapia

Usługi NFZ

Gabinet Masażu

Usługi NFZ