Dział Fizjoterapii

Poniedziałek                           07:00 – 18:00

Wtorek                                   07:00 – 18:00

Środa                                      07:00 – 18:00

Czwartek                                07:00 – 18:00

Piątek                                     07:00 – 18:00

Personel:

mgr Mateusz Gdowski                                   mgr Dominik Wiatr

lic. Tomasz Wolak                                         mgr Dominika Maziarz

mgr Agnieszka Kaczówka                              mgr Monika Wrona

mgr Katarzyna Pikul                                      mgr Kamila Szlichta-Kołeczek

tech. Joanna Bednarska                                tech. Donata Moryń

mgr Joanna Kawula                                       tech. Moryń Jarosław

Świadczenia udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia osobom powyżej 18 roku życia.

Na zabiegi fizjoterapeutyczne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na zabiegi, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Pacjent cykl zabiegów rozpoczyna od wizyty fizjoterapeutycznej na której określany jest rodzaj zabiegów jaki będzie obejmowała fizjoterapia. Dotyczy to zarówno pacjentów skierowanych na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej  jak i fizjoterapii domowej. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. wizyty fizjoterapeutyczne realizowane są w gab 112 piętro I, zgodnie z godzinami wyznaczonymi w rejestracji.

Podczas wizyty fizjoterapeuta:

  • układa plan zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację,
  • ocenia i opisuje Twój stan – przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii,
  • wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji,
  • przygotowuje końcową ocenę i opisuje Twój stan – po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii,
  • udziela zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji.

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje również zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych. Rehabilitacja w warunkach domowych udzielana jest w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy, pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej. Pacjent po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ustala w Rejestracji działu fizjoterapii termin zabiegów. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

W skład Działu Fizjoterapii wchodzą:

Kinezyterapia

Usługi NFZ

Fizykoterapia

Usługi NFZ

Hydroterapia

Usługi NFZ

Gabinet Masażu

Usługi NFZ