Kompleksowa termomodernizacja budynku Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 15

Cel

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Opis projektu:

Modernizacja systemu ogrzewania obejmująca wymianę części grzejników, wymianę pokręteł na termoregulację, usunięcie zbędnych grzejników. Modernizacja oświetlenia poprzez zastosowanie technologii LED. Instalacja układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Docieplenie stropodachu Docieplenie ścian zewnętrznych obejmujące docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian powyżej terenu.