Informujemy, iż cennik usług medycznych świadczonych przez Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. znajduje się do wglądu w:

  • punktach poboru opłat
  • Dziale Księgowości – gabinet 107, I piętro
  • Dziale Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych -gabinet 117, I piętro
  • punkcie ksero – parter