Poradnia Medycyny Sportowej oferuje kompleksowe badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport. Wykonujemy zarówno badania laboratoryjne, jak i diagnostyczne, a także konsultacje ze specjalistami. Wykwalifikowany personel posiada  specjalistyczną wiedzę medyczną, doświadczenie oraz kwalifikacje do wystawiania dokumentacji medycznej sportowców.

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. wykonuje:

 1. Badania wstępne – kwalifikacja do uprawiania sportu,
 2. Badania okresowe – w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,
 3. Badania kontrolne – po kontuzjach lub przerwie w treningach.

Zakres badań lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych zależne jest od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe lub kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika. W ramach kompleksowych badań dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport wykonywane są:

 • ogólne badania lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena
 • badania antropometryczne,
 • badania ortopedyczne,
 • badania neurologiczne,
 • badania laboratoryjne,
 • badanie spirometryczne,
 • EKG spoczynkowe i wysiłkowe,

Lekarz przeprowadzący badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

 Z usług w ramach badań medycyny sportowej mogą skorzystać:

 • sportowcy indywidualni, którzy trenują w klubach sportowych i biorą udział w zawodach;
 • grupy zorganizowane;
 • kluby sportowe;
 • sportowcy amatorzy, którzy w odpowiedzialny sposób chcą regularnie monitorować stan swojego zdrowia.

Świadczenia w Poradni Medycyny Sportowej udzielane są w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia u dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Do poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze