Deklaracja wyboru lekarza POZ
Poniżej przedstawiamy listę lekarzy MCM, do których można wypełniać deklarację wyboru lekarza POZ:

• lek. med. Adam Szewczyk
• lek. med. Maria Skrabacz-Poręba
• lek. med. Maria Owsiak
• lek. med. Anna Rafińska
• lek. med. Andrzej Radoń
• lek. med. Thomas Garus
• lek. med. Dorota Witalis-Grzebieniarz – dotyczy osób do ukończenia 18 r. ż. (pediatria)

Deklaracja wyboru lekarza POZ → Pobierz dokument

 

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Poniżej przedstawiamy pielęgniarkę do której można wypełnić deklarację wyboru pielęgniarki POZ:

● pielęgniarka Srebro Katarzyna
● pielęgniarka Kalemba Lucyna

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ  → Pobierz dokument

Deklaracja wyboru położnej POZ

Poniżej przedstawiamy położne do których można składać deklarację wyboru położnej POZ:

● poł. Grażyna Jakubowska

Deklaracja wyboru położnej POZ  → Pobierz dokument


Skargi oraz wnioski pacjentów Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Tarnowie

Skargi/wnioski pacjentów, można składać w formie ustnej lub pisemnej na formularzu zgłoszenia skargi/wniosku. Druki dostępne są w Dziale ONR, sekretariacie, rejestracji, u Kierownika ZOL oraz w wersji elektronicznej na stronie MCM. 

Skargi/wnioski załatwione są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi.

Zgłoszenie skargi/wniosku → Pobierz wzór

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Informacje o Przetwarzaniu Danych:
www.mcm.net.pl/przetwarzanie_danych/