Z:\Projekty\Projekty unijne\Mammograf z Ministerstwa\znaki_strona_www.png

Finansowanie

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie 593 448,00 zł

Całkowita wartość 598 983,00 zł

Nazwa programu

Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Opis zadania

Mościckie Centrum Medyczne w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” zakupiło najwyższej jakości cyfrowy aparat mammograficzny CLARITY model S. Zakupiony w ramach umowy aparat wykorzystywany będzie przez okres 5 lat, tj. do 31.12.2026 r. wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), w ramach umowy zawartej przez Realizatora z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka piersi.