Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” finansowanego przez NFZ.

 

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
 • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
 • mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

Wyłączenie z programu

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

 

Główne czynniki ryzyka raka piersi:

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

 

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

 

Zarejestruj się na badanie mammograficzne osobiście w Pracowni RTG lub telefonicznie 146 880 563 / 882-663-380.

 

Systematycznie wykonywane badanie mammograficzne ratuje życie !