Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” finansowanego przez NFZ.
Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat:
 • po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT);
 • które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu.

Wyłączenie z programu:

 • objęcie kobiety ,,Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie ,,Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • objęcie kobiety ,,Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Główne czynniki ryzyka raka piersi:

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

 

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

 

Zarejestruj się na badanie mammograficzne osobiście w Pracowni RTG lub telefonicznie 146 880 563 / 882-663-380.
 
Systematycznie wykonywane badanie mammograficzne ratuje życie !
 


tech. Katarzyna Skoblowska – Umów się na wizyt