Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela porad i leczy zaburzenia psychiatryczne, tj. schizofrenia, depresja, nerwica, padaczka, narkomania, psychoza alkoholowa, niedorozwój umysłowy, organiczne zaburzenia psychiczne. Świadczenia z obszaru psychiatrii obejmują diagnostykę i leczenie wszystkich zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.

Świadczenia w poradni udzielane są w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami.

Zasady potwierdzania wizyt i pobierania opłat za świadczenia udzielane w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego:

  1. Pacjent po umówieniu wizyty, dla której czas oczekiwania jest dłuższy niż 7 dni roboczych, powinien dokonać zaliczki za wizytę w wysokości kosztów wizyty na minimum 5 dni roboczych przed terminem porady.
  2. Płatność możne odbywać się osobiście, przez osoby trzecie w rejestracji prywatnych wizyt lub na konto bankowe 97 1050 1562 1000 0023 6649 9172.
  3. Pacjent, jeśli nie dokona płatności na minimum 7 dni roboczych przed wizytą otrzyma przypomnienie drogą sms o uregulowaniu płatności za umówioną wizytę.
  4. W przypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w terminie, o którym mowa §1 pkt 1, wizyta zostaje odwołana, o czym pacjent zostaje poinformowany drogą sms.
  5. W przypadku, gdy wizyta zostaje umówiona w ciągu 7 dni roboczych od terminu rejestracji, pacjent zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zaliczki za wizytę w wysokości kosztów porady zgodnie z §1 pkt 2. Płatność musi być dokonana najpóźniej w dniu porady, przed jej rozpoczęciem.
  6. W przypadku, o którym mowa §1 pkt 1 i 5, pacjent otrzymuje przypomnienie o terminie wizyty na dzień przed jej rozpoczęciem drogą sms.

Lekarze