Opieka koordynowana POZ to szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

W Mościckim Centrum Medycznym koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu kardiologii.

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej — ma na celu zwiększenie dostępu do:

 • badań diagnostycznych z obszaru kardiologii – pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych ( próba wysiłkowa ekg, ekg metodą holtera, echo serca, usg doppler tętnic szyjnych, usg doppler naczyń kończyn dolnych)
 • konsultacji specjalistycznych kardiologa – ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej – poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją,
 • porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki – przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki, angażując w opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków – będzie ważnym wsparciem dla pacjentów z m.in. zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Do zadań koordynatora należy budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji, a w szczególności:

 • koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną
  podczas procesu leczenia;
 • ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia;
 • komunikacja pomiędzy personelem administracyjnym, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń;
 • udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
 • analiza i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych;
 • monitorowanie realizacji indywidualnych planów opieki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o poz.

 

Opieka Koordynowana POZ, wg indywidualnego planu leczenia:

 • lekarze Podstawowej Opieki Medycznej:
 • med. Andrzej Szewczyk
 • med. Thomas Garus
 • med. Letycja Krystyniacka
 • lekarz Kardiolog:
 • med. Agnieszka Wojtasik-Spyra
 • Pielęgniarka POZ:
 • mgr piel. Katarzyna Srebro
 • dietetyk:
 • Małgorzata Zyder
 • mgr Aleksandra Padło

 

Koordynatorzy POZ, gabinet nr 19, tel. 146 880 588:

 • mgr Justyna Zborowska
 • mgr Anna Mól-Wiśniewska

Godziny pracy koordynatorów POZ:

poniedziałek   07:00 – 18:00

wtorek            07:00 – 20:00

środa               07:00 – 18:00

czwartek         07:00 – 18:00

piątek              07:00 – 18:00