Zakończenie realizacji zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pod nazwą „Program Polityki zdrowotnej dotyczący Profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”. Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuje, iż z dniem 22.11.2023 r. zakończyło realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pod nazwą „Program Polityki zdrowotnej dotyczący Profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”

Od 28 sierpnia 2023 r. Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. rozpoczęło realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pod nazwą „Program Polityki zdrowotnej dotyczący Profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”. Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego, a Gmina Miasta Tarnowa upoważniona jest do korzystania z autorskich praw majątkowych do Programu.

Program obejmuje wykonanie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu B w populacji dzieci do 2 lat, w tym kończących w bieżącym roku kalendarzowym (2023 r.) 2 lata, zamieszkałych w Tarnowie, z wyjątkiem dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz dzieci uczęszczających do żłobków/ klubów dziecięcych, działających na terenie miasta Tarnowa.

Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom meningokokowym typu B wykonywane są szczepionką BEXERO, które poprzedzone jest każdorazowo badaniem lekarskim. Szczepione mogą być dzieci, które nie były nigdy objęte szczepieniami przeciwko meningokokom oraz dzieci, które rozpoczęły szczepienia (są w trakcie realizacji cyklu szczepień tą samą szczepionką), ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepionki. Ilość szczepionek jest ograniczona.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt Rejestracją Mościckiego Centrum Medycznego Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  – dla dzieci pod nr tel. 14 68 80 584.