Poradnia Pulmonologiczna zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego u pacjentów dorosłych w ramach umowy z NFZ.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradni istnieje możliwość przeprowadzenia spirometrii, która mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i trwa kilka minut. Badanie przeprowadza pielęgniarka w gabinecie nr 206, piętro II.

Lekarze