Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. od 30 maja br. realizuje program pn. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”.

Celem programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie się dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Tarnowa w okresie wdrażania Programu. W ramach programu wykonywane jest badanie przesiewowe w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV w populacji osób dorosłych powyżej 18 roku życia, zameldowanych na terenie miasta Tarnowa i dotychczas nie leczonych z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Program będzie realizowany do 29 listopada 2019 roku lub do momentu przebadania określonej liczby osób.

Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C, do których zaliczamy:

 • biorców krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed 1992 r.)
 • leczonych iniekcjami i zabiegami operacyjnymi
 • leczonych hemodializami
 • osoby po przebytych WZW typu B
 • uzależnionych od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo
 • stosujących zabiegi upiększające tupu tatuaże, kolczykowanie itp.
 • korzystających ze wspólnych narzędzi kosmetycznych i szczoteczek do zębów
 • chorych na hemofilię
 • zakażonych HIV
 • pracowników opieki zdrowotnej
 • osoby z wykrytą patalogiczną aktywnością aminotransferaz o niejasnej etiologii.

Jeśli uważasz, że jesteś w grupie ryzyka, zgłoś się do Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, wykonamy:

 • badanie ankietowe,
 • indywidualną edukację zdrowotną prowadzoną przez pielęgniarki w zakresie ryzyka zakażeń HCV oraz profilaktyki,
 • pobranie krwi w celu przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV,
 • w przypadku pozytywnego wyniku pacjent konsultowany jest przez lekarza POZ i powtórnie kierowany na badania (skierowanie do poradni chorób zakaźnych)

 

W celu umówienia terminu zgłoś się do Gabinetu Zabiegowego parter gabinet nr 9 lub umów się telefonicznie nr tel. 146 880 552 poniedziałku – piątku w godzinach
8:00 – 18:00.