Deklaracja wyboru Lekarza POZ/ Pielęgniarki POZ/Położnej POZ

 

Każdy ubezpieczony pacjent, który chce skorzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ. Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Pacjent nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ oraz położnej POZ u wybranego świadczeniodawcy, a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Rejestracji Mościckiego Centrum Medycznego
sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 20:00.

Deklaracje wyboru lekarza POZ, można składać do:

● lek. med. Adam Szewczyk
● lek. med. Maria Skrabacz-Poręba
● lek. med. Maria Owsiak
● lek. med. Anna Rafińska
● lek. med. Andrzej Radoń
● lek. med. Thomas Garus
● lek. med. Letycja Krystyniacka
● lek. med. Dorota Witalis-Grzebieniarz – dotyczy osób do ukończenia 18 r. ż. (pediatria)

Deklaracje wyboru pielęgniarki POZ, można składać do:

● mgr piel. Katarzyna Srebro, tel. 696-288-624
● piel. Lucyna Kalemba, tel. 146 88 05 52

Deklaracje wyboru położnej POZ, można składać do:

● poł. Grażyna Jakubowska, tel. 538-352-983

 

Deklaracja wyboru lekarza POZ – pobierz wzór

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ – pobierz wzór

Deklaracja wyboru położnej POZ – pobierz wzór