Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4. miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9 miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12 miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem.

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.

Aby skorzystać ze świadczeń Pielęgniarki POZ należy złożyć deklarację wyboru pielęgniarki POZ. W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. deklarację wyboru Pielęgniarki POZ można składać do:

 • mgr piel. Katarzyna Srebro
 • piel. Lucyna Kalemba
 • mgr piel. Barbara Boryczko
 • mgr piel. Małgorzata Brudny
 • mgr piel. Natalia Mikos
 • mgr piel. Anna Stadnicka-Nowińska
 • mgr piel. Agnieszka Stępień
 • mgr piel. Monika Tomaszek

Wzór DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dostępny w Rejestracji oraz na stronie Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Aby skorzystać ze świadczeń pielęgniarki POZ prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
696 288 624 / 146 880 552

Załącznik do pobrania:
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ