Ogólne pliki:

Zapotrzebowanie na recepty → pobierz plik

Wzór skierowania na badania lekarskie dla firm, które mają zawartą umowę na badania profilaktyczne→ pobierz plik

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badania kandydatów do szkół, uczniów tych szkół (…) w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów → pobierz plik

Deklaracja wyboru lekarza POZ → pobierz plik

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ → pobierz plik

Deklaracja wyboru położnej POZ → pobierz plik

Formularz udostępniania dokumentacji medycznej – Oświadczenie → pobierz plik

Formularz udostępniania dokumentacji medycznej (dziecko) – Oświadczenie → pobierz plik

Formularz przekazania recept lub zleceń – Upoważnienie → pobierz plik

Zamówienie kserokopii dokumentacji medycznej → przejdź do strony

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej → pobierz plik

Zgłoszenie skargi / reklamacji → pobierz plik

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – pliki do pobrania:

Oświadczenie → pobierz plik

Wniosek o wydanie skierowania do ZO-L → pobierz plik

Skierowanie do ZO-L → pobierz plik

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie → pobierz plik

Zgoda pacjenta na przyjęcie → pobierz plik

Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Barthel2 → pobierz plik

Karta oceny świadczeniobiorcy/wg skali Glasgow → pobierz plik

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego → pobierz plik

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia → pobierz plik

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia → pobierz plik