Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna Dla Dzieci

POZ / Pediatria – usługi odpłatne

Poradnie Specjalistyczne

Opieka Specjalistyczna

Medycyna Pracy

Badania Pracowników

Rehabilitacja

Kinezoterapia, Fizykoterapia, Hydroterapia, Gabinet Masażu

Pracownie

Audiometria, Cytologia…

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ZOL