Poradnia Diabetologiczna zajmuje się rozpoznawaniem, profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz zapobieganiem powikłaniom cukrzycy, monitorowaniem stopnia wyrównania cukrzycy. Aby skorzystać z bezpłatnych usług w poradni diabetologicznej wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na wizytę pacjent zobowiązany jest dostarczyć kopie aktualnych wyników badań, kart informacyjnych z wcześniejszych hospitalizacji.
Dodatkowo każdy pacjent przed wizytą w Poradni Diabetologicznej korzysta z darmowych porad dietetyka w gab. nr 202, piętro II.

Lekarze