Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

EKG wysiłkowe, holter EKG czy echo serca. Do niedawna te badania mógł zlecić jedynie lekarz w poradni specjalistycznej.  Teraz dzięki opiece koordynowanej w Mościckim Centrum Medycznym może to teraz robić także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Podsumowujemy pierwsze efekty nowej formy opieki.

Opieka koordynowana stworzyła możliwość leczenia kardiologicznych chorób przewlekłych u lekarza POZ. Do tego dochodzi szerszy wachlarz badań diagnostycznych, które wcześniej były wykonywane jedynie w specjalistycznych poradniach. Pacjenci z takimi chorobami jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca czy migotanie przedsionków w nowej formule opieki mogą liczyć na tzw. poradę kompleksową. Podczas niej ustalany jest indywidualny plan leczenia, obejmujący także edukację zdrowotną. Gdy zajdzie taka potrzeba lekarz POZ zleca pacjentowi konsultację z dietetykiem lub wizytę w poradni specjalistycznej. Może też sam konsultować stan zdrowia chorego ze specjalistą.

W praktyce nowe rozwiązania w prowadzono w Mościckim Centrum Medycznym w listopadzie ubiegłego roku. W ciągu trzech miesięcy pacjenci POZ takich wizyt specjalistycznych u kardiologa odbyli już ponad 90. Wiązało się to z podobną liczbą rewizyt w gabinecie lekarza POZ. Ponadto lekarze POZ zlecili także około 30 konsultacji ze specjalistami w zakresie dietetyki. 

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator. To osoba współpracująca ze wszystkimi pracownikami medycznymi, zajmującymi się pacjentem. Dba o dobrą komunikację na linii lekarz – pacjent, informuje szczegółowo o kolejnych etapach terapii oraz sprawuje opiekę nad procesem diagnostyczno-terapeutycznym. Dba też o zapobieganie chorobom, stosując zasady proaktywnego podejścia do podopiecznych i proponując kwalifikację do realizowanych programów profilaktycznych.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content