Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Jakie zmiany należy wprowadzić w celu poprawy jakości świadczeń? Na ile skutecznie są realizowane działania zintegrowanych systemów zarządzania jakością? Na te tematy rozmawiali uczestnicy spotkania w Mościckim Centrum Medycznym, reprezentujący głównie kadrę kierowniczą spółki.   

Przy okazji weryfikacji skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania pojawiło się wiele ciekawych danych. Wynika z nich, że liczba świadczeń medycznych udzielonych przez MCM w roku 2022 w porównaniu do roku wcześniejszego wzrosła o ponad 11 %. W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przyrost liczby świadczeń był jeszcze większy i ukształtował się na poziomie o 22 %. Liczba porad wrosła w większości specjalizacji. Trend był szczególnie widoczny w Poradniach: Dermatologicznej, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w której liczba porad wzrosła aż o 37%. Znacząco więcej świadczeń udzielono także w Poradniach:  Stomatologicznej i Protetycznej. Ponadto rosła liczba wizyt w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Leczenia Bólu i Endokrynologicznej. – Jako jeden z celów doskonalących przyjęto, że liczba porad w AOS wzrośnie o bieżącym roku o kolejnych 10 % – informuje pełnomocnik MCM ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Izabela Scheffler.

Coraz więcej świadczeń spółka wykonuje także w zakresie medycyny pracy. Tutaj ich liczba wzrosła o blisko 5 %. W sumie w całym roku spółka zawarła 93 nowe umowy na realizację badań profilaktycznych. W związku z tym obecnie Mościckie Centrum Medycznie współpracuje w zakresie medycyny pracy z 667 firmami. 

O około 7 % więcej wykonano świadczeń diagnostycznych. Największy wzrost w tym zakresie odnotowano w przypadku mammografii i cytologii. Ponadto omawiano wnioski i obserwacje, wynikające z przeprowadzonych audytów. Zaplanowano m. in. opracowanie harmonogramu szkoleń pod kątem doskonalenia wiedzy pacjenta w zakresie leczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, a także przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie poprawy komunikacji.   

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content