Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o w Tarnowie uprzejmie informuje,
że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami tut. Przychodni w latach 1968-1996.
Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 27 października 2017 roku
w Rejestracji MCM, która czynna jest od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 20:00.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna:
– art. 29 ust. 2 Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
– § 75 pkt.1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Mościckie Centrum Medyczne
z siedzibą w Tarnowie

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content